Gereformeerde kerk Lisse gaat dicht

Gereformeerden hebben begrip voor de sluiting.

Nu de Protestantse Gemeente i.w. te Lisse momenteel bezig is met het maken van een keuze voor een kerkgebouw voor de toekomstige Protestantse Gemeente, is in ieder geval duidelijk dat de gereformeerde kerk aan de Heereweg 105 dicht gaat.

De gereformeerde ‘Klisterkerk’ te Lisse.

De redenen daarvan zijn de bouwkundige staat van de kerk, het ontbreken van voldoende parkeerruimte in de directe omgeving van de kerk (die tussen de huizen staat) en het feit dat de kerkzaal niet groot genoeg is voor de omvang van de toekomstige Protestantse Gemeente.

‘Onze gereformeerde zielen zijn in de afgelopen maanden na de kerkdiensten geregeld bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het fusieproject’. Volgens kerkenraadsvoorzitter A.L. Breure hebben de gereformeerden al in een vroeg stadium aangegeven dat ze begrijpen dat hun kerkgebouw niet het geschikte bedehuis is voor de toekomstige fusiegemeente. ‘Een dergelijk besluit doet pijn, maar het zelfde geldt voor een van de hervormde wijkgemeenten. We gaan van drie kerken naar één’, zo deelde de kerkenraadsvoorzitter aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

Het interieur van de gereformeerde kerk te Lisse.

‘Toren staat op instorten’…

Wat de bouwkundige toestand van de gereformeerde kerk betreft kan nog meegedeeld worden dat de toren (volgens een andere ingewijde zegsman in Lisse) ‘op instorten staat’, zodat de klokken niet meer mogen worden geluid.

De huidige Gereformeerde Kerk te Lisse telde in 2016 ongeveer vierhonderd leden, van wie op een gemiddelde zondag nog zo’n zestig tot tachtig  personen de dienst bijwonen. De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers is ongeveer zeventig jaar en de bestuurbaarheid van de kerk wordt problematisch omdat er onvoldoende kerkenraadsleden gevonden kunnen worden.

Vermoedelijk, zo deelde de laatstgenoemde zegsman in Lisse de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, zal de Oude Kerk in het centrum van Lisse de toekomstige protestantse kerk worden. De in 1972 gebouwde  (hervormde) Pauluskerk aan de Ruishornlaan  te Lisse, is volgens deze zegsman ‘een onmogelijk gebouw’, waar je twee trappen op moet om in de kerkzaal te komen. Er is bovendien slechts een kleine lift in die kerk aanwezig.