Gaat gereformeerde kerk Lisse dicht?

Gereformeerden hebben begrip voor de sluiting.

Nu de Protestantse Gemeente i.w. te Lisse momenteel bezig is met het maken van een keuze voor een kerkgebouw voor de toekomstige Protestantse Gemeente, lijkt de gereformeerde kerk aan de Heereweg 105 mogelijk dicht te gaan.

De gereformeerde ‘Klisterkerk’ te Lisse.

De redenen daarvan zijn de bouwkundige staat van de kerk, het ontbreken van voldoende parkeerruimte in de directe omgeving van de kerk (die tussen de huizen staat) en het feit dat de kerkzaal niet groot genoeg is voor de omvang van de toekomstige Protestantse Gemeente.

‘Onze gereformeerde zielen zijn in de afgelopen maanden na de kerkdiensten geregeld bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het fusieproject’. Volgens kerkenraadsvoorzitter A.L. Breure hebben de gereformeerden al in een vroeg stadium aangegeven dat ze begrijpen dat hun kerkgebouw niet het geschikte bedehuis is voor de toekomstige fusiegemeente. ‘Een dergelijk besluit doet pijn, maar het zelfde geldt voor een van de hervormde wijkgemeenten. We gaan van drie kerken naar één’, zo deelde de kerkenraadsvoorzitter aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

Het interieur van de gereformeerde kerk te Lisse.

“Gereformeerde kerk gaat dicht”.

Door een andere welingelichte bron buiten de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info zonder omhaal van woorden meegedeeld dat de gereformeerde kerk in ieder geval dichtgaat. Daarop komen we later terug.