‘Jacob had in Bethel maar één steen nodig’

Gereformeerde PKN-kerk Papendrecht herdenkt 100-jarig bestaan.

Onder leiding van ds. P. van Die werd op zondag 5 mei 2019 een herdenkingsdienst gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Morgenstergemeente in Papendrecht. De dienst was meteen de aftrap voor de bijbehorende feestweek, waarvoor een uitgebreid programma werd samengesteld.

‘De Morgenster’ aan de Muilwijckstraat te Papendrecht.

In zijn inleiding op de dienst herinnerde de predikant er aan dat niet het kerkgebouw ‘De Morgenster’ inmiddels honderd jaar oud is (het werd immers pas in 1959 in gebruik genomen), maar dat het de gemeente is die haar eeuwfeest viert, die eerder bijeenkwam in het inmiddels gesloopte kerkgebouwtje aan de Veerweg. Behalve feest is er ook plaats voor een terugblik in de geschiedenis, maar daarbij blijkt ‘wel iets in de weg te staan’.

Daarmee doelde de predikant in zijn preek (naar aanleiding van psalm 132 vers 8) op de andere kant van de medaille van dankbaarheid voor het eeuwfeest. De Gereformeerde Kerk van Papendrecht was immers wel het resultaat van een tweetal afsplitsingen in de negentiende eeuw – Afscheiding en Doleantie – die uiteindelijk in 1892 samengingen als ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’. ‘Protestanten lijken op kerksplitsingen patent te hebben’, en de predikant verwees daarbij naar de kerksplitsing in 1944 (bekend geworden als de Vrijmaking) en in díe kerken weer in 1967, waaruit de vrijgemaakte ‘binnen- en buitenverbanders’ voortkwamen.

De mens – zo begon de predikant zijn preek – heeft altijd naar ‘heilige plekken’ gezocht, waar het geheim van God kan worden opgevangen. Daar werd dat geheim merkbaarder beleefd. Zo was bijvoorbeeld ook voor de ark – waarmee het volk Israël door de woestijn zeulde – een vaste plek nodig, een pleisterplaats voor de Geest.

De Morgenster is ook zo’n bescheiden plek; een ruimte vrij gemaakt voor God. Vorige generaties bouwden de vorige en deze kerk, waar mensen voor het aangezicht van God bijeenkomen en die anderen aan God blijft herinneren, als ze er voorbij komen”.

De oude gereformeerde kerk aan de Veerweg.

Al in het prille begin namen christenen elkaar de maat. Elk van die kerkelijke groeperingen dacht God te kunnen vangen. Maar Paulus wees dat fel van de hand: ‘Zonder de liefde stelt het allemaal geen moer voor’. En hoewel we het daar allemaal wel mee eens kunnen zijn schuilt er toch een addertje onder het gras. Het gaat namelijk niet over ónze liefde, maar over die van Gód, waarvan God de bron is. Paulus bedoelde: kan het Goddelijk mysterie worden opgevangen (niet gevangen) in jouw doen en denken?

We noemen onszelf een veelkleurige kerk, maar… is dat omdat ook de ánder er met zijn talenten terecht kan, of omdat we denken: ‘Als ík er maar aan mijn trekken kom?’ Over 100 jaar is er vermoedelijk geen Morgensterkerk meer; misschien is er dan zelfs nog maar een enkel kerkgebouw. Maar Jacob had in Bethel ook maar één steen nodig. Niet dat God zo nodig zo’n plek nodig heeft; die hebben wíj nodig. En zo’n plek zal er alleen zijn als er eerbied en ontzag is.

De Morgenster’ is aan God gewijd. Genoemd naar de ster die vóór zonsopgang te zien is. Met die naam wordt Christus aangeduid. Tegen die achtergrond kunnen we dankbaar, ootmoedig en eerbiedig honderd jaar Morgenster vieren.

Tentoonstelling over geschiedenis ‘De Morgenster’.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Papendrecht is in samenwerking met de jubileumwerkgroep van ‘De Morgenster’ een tentoonstelling samengesteld. Te zien zijn o.a. bouwtekeningen van de oude kerk aan de Veerweg en van de kerk aan de Muilwijckstraat, ‘De Morgenster’, die inmiddels al zestig jaar het kloppend hart is van die kerkgemeenschap. Verder zijn er foto’s van de eerste steenlegging voor de in 1959 gebouwde kerk, van verbouwingen, van de laatste trouwerij in de oude kerk aan de Veerweg  en van de eerste trouwerij in de nieuwe kerk, en verder diverse belangrijke documenten, enz.

Logo van het eeuwfeest.

Ook maken verscheidene voorwerpen deel uit van de tentoonstelling, zoals: een oud Avondmaalstel, een mooie bijbel en een psalmboek, de troffel waarmee de eerste steen is gelegd voor de bouw van de huidige Morgensterkerk, een doopjurk, enz.

De tentoonstelling wordt maandagavond 6 mei 2019 om 18.30 uur geopend door mevr. W. Visser, voorzitter van de kerkenraad van De Morgensterkerk. Aansluitend is er tot 19.45 uur voor (oud-) leden van De Morgensterkerk gelegenheid de tentoonstelling te bekijken. Om 20.00 uur vindt in De Morgensterkerk een drietal lezingen plaats door de heren Kees de Bruin (oud-burgemeester), Chris Meijers en twee heren De Heer. Deze avond is gratis toegankelijk.

De tentoonstelling is te zien van 8 mei 2019 tot en met 29 juni 2019 op woensdag en zaterdag van 14 tot 16 uur. De toegang is gratis. Museum Dorpsbehoud is rolstoelvriendelijk. Van groepen buiten de openingsuren – alleen op afspraak – wordt een vergoeding gevraagd.