Gereformeerde kerk Lisse gaat dicht

Tijdens een presentatie op 21 mei 2019 voor hervormde gemeenteleden betreffende de kerkkeuze voor de  Protestantse Gemeente te Lisse  – van drie kerken naar één kerkgebouw – werd duidelijk dat – naast één van de twee hervormde kerken – ook de gereformeerde kerk dichtgaat.

De gereformeerde ‘Klisterkerk’ te Lisse.

Zoals wij al eerder meedeelden  werd ons kort geleden door  een welingelichte bron buiten de gereformeerde kerkenraad vanuit Lisse zonder omhaal van woorden meegedeeld dat de gereformeerde kerk in ieder geval dichtgaat. Dat blijkt nu ook uit het verslag dat op de website van de Hervormde Gemeente van Lisse verschenen is: “Omdat uiteindelijk, naast de gereformeerde kerk, ook een hervormde kerk gaat sluiten, moeten hiervoor conform de kerkorde bepaalde processtappen worden gezet”, zo wordt onder meer opgemerkt. We komen er later op terug.