Feestelijke dienst na 90 jaar ‘Marktpleinkerk’ te Hoofddorp

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de protestantse (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk in het centrum van Hoofddorp werd op zondagochtend  16 juni 2019 een feestelijke dienst gehouden.

De Marktpleinkerk te Hoofddorp bestaat 90 jaar.

De dienst stond onder leiding van ds. Gerdien Neels en de overdenking werd gehouden door pastoraal werker Mario Boelen. Aan de dienst werkten naast organist Hans van Noord een aantal instrumentalisten, een zanggroep en een gelegenheidskoor mee. Het thema van de dienst was ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’.

Aan het begin van de dienst.

Hoewel tijdens de goed verzorgde dienst (met veel toepasselijke liederen) uiteraard verscheidene malen de hoop werd uitgesproken dat nog vele jaren aan de afgelopen 90 jaar zullen worden toegevoegd, is het niet zeker  of de Marktpleinkerk  de honderd jaar zal halen. De door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoofddorp benoemde commissie ‘Geloven in 2025’, stelde al enige tijd geleden een rapport op, waarin adviezen werden uitgebracht over de vraag hoe de Protestantse Gemeente ook in de toekomst gezond kan blijven.

Op grond daarvan verklaarde  de kerkenraad op de kerkelijke website dat men er op vertrouwt dat  er voor de Protestantse Gemeente  Hoofddorp een toekomst is, maar dat men ook beseft dat de kerk er in de toekomst anders uit zal zien, net als in de rest van Nederland.  “Drie wijken en kerkgebouwen in deze vorm, daarvoor is in de toekomst mogelijk geen ruimte”. Wat dat voor de drie momenteel in gebruik zijnde kerkgebouwen betekent zal de toekomst uitmaken.

Daarom zal het een goed idee geweest zijn met een herdenkingsdienst voor de zekerheid niet te wachten tot het eeuwfeest, maar al nu, bij het 90-jarig bestaan – overigens reden genoeg! –  een feestelijke dienst te houden, waarbij Psalm 27 centraal stond.

De herdenkingsdienst.

Tijdens de overdenking.

In de overdenking wees pastoraal werker Boelen er onder meer op dat de Marktpleinkerk ‘al een lang mensenleven lang’ meegaat en dat sommige gemeenteleden zelfs al een leven lang op dit kerkgebouw betrokken zijn. Sommigen maakten er de oorlogstijd mee met verdrietige momenten van mensen die opgepakt, weggevoerd en gedood werden. En ook voor gemeenteleden persoonlijk waren er in het leven met betrekking tot de Marktpleinkerk belangrijke ijkpunten als geboorte, doop, catechisatie volgen, belijdenis doen, huwelijksinzegening en afscheid nemen van geliefden. Deze kerk was voor velen jaren lang een plaats van hoop en troost.

David kon in psalm 27 over deze hoogte- en dieptepunten meepraten. Hij had zo graag de tempel gebouwd! “Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel”. ‘Maar het kwam er niet van’.

Aan het eind van de dienst.

“Hoe de toekomst van de Marktpleinkerk er uit ziet is nog niet te zeggen. In 2025 kan er veel gebeurd zijn, er wordt immers gesproken en getekend over een nieuwe kerk. (…) Hoe blij en dankbaar we ook zijn met dit huis, het is en blijft ‘zomaar een dak boven ons hoofd’. Want het is uiteindelijk Gods nabijheid die deze kerk tot een Huis van God maakt’.”

Ds. Gerdien Neels bad aan het eind van de dienst, voorafgaande aan de zegen, ‘ons als gemeenschap de komende jaren nabij te zijn, ook als we kleiner worden; ook als er geen dak meer is’.

Het in 2006 geheel aangepaste interieur van de Marktpleinkerk in Hoofddorp (foto: website PG Hoofddorp).

Na de dienst werd op de beamer een uitgebreide presentatie vertoond over de ingrijpende vernieuwing van de kerkzaal c.a., die in 2006 het interieur van het kerkgebouw geheel bij de tijd bracht.

Overigens was deze dienst ook in een ander opzicht bijzonder. Sinds zondag 16 juni 2019 beschikt de Marktpleinkerk namelijk over KerkTV, zodat in het vervolg de diensten met beeld en geluid kunnen worden uitgezonden.

Op zaterdag 22 juni 2019 wordt in de ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk de feestelijke 90-jarige herdenking voortgezet met een barbecue.