‘Marktpleinkerk’ te Hoofddorp negentig jaar

De Marktpleinkerk in Hoofddorp herdenkt zondag 16 juni 2019 in de ochtenddienst die om half tien begint, haar negentigjarig bestaan. De dienst wordt geleid door ds. Gerdien Neels en pastoraal werker Mario Boelen.

Luchtfoto met links de Marktplein kerk en rechtsonder het vroegere gereformeerde kerkje.

Het exterieur van het markante gebouw in het centrum van het dorp is in de loop van de jaren nauwelijks veranderd,  behalve de aanpassing van de entree, een glazen hal. Het interieur van de Marktpleinkerk werd sinds de ingebruikname van de kerk, in 1929, wel verscheidene keren aangepast.

De Marktpleinkerk verving een veel kleiner gebouw, daar vlakbij. Dit kerkje verzakte en werd bovendien te klein, zodat men besloot een nieuwe kerk te bouwen.

Namens de kerkenraad werd ons meegedeeld dat het eerstvolgende nummer van het kerkblad Weerklank voor een groot deel in het teken zal staan van ‘90 jaar Martkpleinkerk‘, geschreven door de vroegere wijkpredikant ds. A. van der Wal. We zullen daarover later berichten.

We komen uiteraard ook op de herdenkingsdienst terug.