‘De Ark’ wordt PKN-Kerk Dronten

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dronten besloot enige tijd geleden de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten vanaf september 2021 te doen plaatsvinden in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’ aan De Oost.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’  wordt PKN-kerk te Dronten.

Momenteel wordt naast De Ark ook de protestantse (voormalig hervormde) kerk Open Hof aan de Copernicuslaan voor kerkdiensten gebruikt, maar die kerk zal voor de eredienst gesloten worden. Om de kerkkeuze zorgvuldig te kunnen maken nam de kerkenraad een adviesbureau in de arm dat gespecialiseerd is kerkelijke zaken. Hoewel het de wens was van de protestantse gemeente om beide gebouwen te behouden kwam men, samen met een klankbordgroep uit de kerkelijke gemeente, tot de conclusie dat De Ark – ook financieel – het meest aantrekkelijk was om als kerkelijk centrum te blijven fungeren.  Vanwege de nodige aanpassingen aan het gebouw zal dit vanaf september 2021 ingaan.

“Daarnaast willen we als Protestantse Gemeente Dronten de Open Hof behouden om op respectvolle wijze te herbestemmen op basis van een rendabele exploitatie met daarbinnen ruimte voor maatschappelijke activiteiten en missionair en diaconaal werk”, aldus de kerkenraad.