Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (27)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 21 en 28 oktober en van 4, 11, 18 en 25 november 1898, troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.