Laatste dienst in ‘De Arke’ te Drachten

Op zondag 29 december 2019 zal de laatste kerkdienst worden gehouden in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Arke aan de Flevo  te Drachten.

‘De Arke’ in Drachten  werd op 3 september 1980 in gebruik genomen. Op 29 december 2019 is de laatste dienst (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Al eerder berichtten we dat de Protestantse Gemeente te Drachten twee van de vijf voormalig gereformeerde kerkgebouwen afstoot, behalve De Arke namelijk ook de Menorah aan de Dwarswijk.  Volgens de preekroosters blijven in de Menorah de diensten vooralsnog gewoon doorgaan. Er blijven, na sluiting van bovengenoemde kerken, nog drie voormalig gereformeerde  kerkgebouwen over: de Oase, de Zuiderkerk en De Schakel (er zijn ook twee hervormde kerken: de Grote Kerk en de Kapelkerk).

De gemeente gehoord.

Op 10 november 2019 werd na de ochtenddienst in De Arke een gemeentelijke samenkomst gehouden, waarin de kerkenraad de gemeente over de voorgenomen beslissing hoorde: het samengaan van alle kerkwijken in Drachten in één Protestantse Gemeente.  Als gevolg daarvan zou ook een tweetal kerkgebouwen (op termijn) gesloten moeten worden.

De opkomst was groter dan verwacht werd. Hoewel tachtig stoelen waren klaargezet bleek men ruimte te weinig te hebben, zodat de bijeenkomst in de kerkzaal gehouden werd. Na een inleiding over de wijze van besluitvorming en de consequenties ervan, werden door de aanwezigen veel vragen gesteld. Uiteindelijk kon de conclusie getrokken worden dat de gevolgde koers kon worden voortgezet. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente besloot op 18 december 2019 dat het besluit definitief werd.

De laatste dienst in De Arke.

Het interieur van De Arke (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In de laatste dienst in De Arke hoopt ds. Anne-Henk Boschma voor te gaan. De reguliere ochtenddienst vervalt, en in plaats daarvan wordt rond 12 uur een gezamenlijke lunch gehouden, waarna om half twee met  een viering, een ‘dankdienst’, begonnen wordt. Na afloop daarvan, om ongeveer 3 uur in de middag, zal er dan nog gelegenheid zijn om even na te praten.

‘Verdriet en dankbaarheid…’

In ArkeNieuws wordt een en ander als volgt omschreven: “De sluiting van De Arke is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een geloofsgemeenschap. Net zoals in een familie wordt het leven van onze kerkgemeenschap getekend door allerlei gebeurtenissen: geboorten, vreugde en pijn, projecten en ideeën, dromen, verlies en overgangsmomenten.

Op 29 december zal het de laatste keer zijn dat wij samen in De Arke een dienst zullen vieren. Het is begrijpelijk dat we hier met gemengde gevoelens aanwezig zullen zijn. Er is natuurlijk het verdriet, maar tegelijkertijd mogen we ook erkentelijkheid voelen. We mogen dankbaar zijn voor al het moois dat we in De Arke beleefd hebben. We zijn God dankbaar, voor alles wat Hij hier voor ons en in ons heeft bewerkstelligd”.

Nét geen veertig jaar…

De gereformeerde kerk De Arke werd als onderdeel van de Gereformeerde Kerk te Drachten, destijds de snelst groeiende en grootste ongedeelde Gereformeerde Kerk in ons land, op 3 september 1980 in gebruik genomen.

Verslag van de laatste dienst