Kerkenraad Drachten sluit Menorah en De Arke definitief

Voormalig gereformeerde kerken Oase, Zuiderkerk en De Schakel blijven open.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten heeft op 21 januari 2019 definitief besloten het eerder bekend gemaakte ‘voorgenomen besluit’ te verheffen tot definitief besluit’.

De tegenwoordige protestantse (voormalig gereformeerde) kerkgebouwen in Drachten.

De beslissing houdt in dat twee van de vijf voormalig gereformeerde kerkgebouwen, de Menorah in Drachten-Oost en De Arke in Drachten-West (het laatste niet voor 1 januari 2020) gaan sluiten, en dat de Oase (Drachten-Noord), de Zuiderkerk (Drachten-Zuid) en het evangelisatiegebouw De Schakel open blijven. Het enige hervormde kerkgebouw, de Grote Kerk in het centrum, blijft ook open.

Het College van Kerkrentmeesters zal in contact treden met de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk van Drachten-West als eerste gegadigde kandidaat-koper van De Arke. Voor deze verkoop heeft de kerkenraad de voorwaarde gesteld dat de eigendomsoverdracht niet voor 1 januari 2020 plaatsvindt; verder zullen in de koopovereenkomst afspraken gemaakt worden over medegebruik van De Arke door de Protestantse Gemeente Drachten.

Ook zal het College van Kerkrentmeesters overleg plegen met de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk van Drachten-Oost over gezamenlijk gebruik van het vrijgemaakt-gereformeerde kerkgebouw De Hoeksteen op basis van nader te benoemen zaken, zodat op zo kort mogelijke termijn de Menorah al dan niet via herbestemming verkocht kan worden.

Overigens deelt de kerkenraad ook mee dat ‘niet gezegd is dat de Zuiderkerk op lange termijn behouden zal blijven’.

ZAM-gemeenten‘.

De voormalig gereformeerde Zuiderkerk die in 1925 in gebruik genomen werd, een van de ZAM-gemeenten (foto: Reliwiki, Marlie van Oostveen).

In het verleden was al een ‘natuurlijk gegroeide’ samenwerking tot stand gekomen tussen de wijkgemeenten van de Zuiderkerk, de Menorah en De Arke, de zgn. ‘ZAM-gemeenten’ (Zuiderkerk-Arke-Menorah). Nu de Menorah en De Arke op termijn dichtgaan, heeft de Algemene Kerkenraad deze drie wijkgemeenten uitgenodigd hem een plan voor te leggen dat er in voorziet ‘dat voor alle drie de wijken een nieuwe en verfrissende startsituatie wordt gecreëerd, dat tevens een idee bevat voor de vormgeving van steunpunten in de wijken Oost en West (waar kerkgebouwen gaan sluiten).