1920 – Kuyperjaar – 2020

In 2020 is het honderd jaar geleden dat de stichter van de Vrije Universiteit, dr. A. Kuyper (1837-1920), stierf.

Dr. Abraham Kuyper (1837-1920).

De Vrije Universiteit wil met verschillende festiviteiten uitgebreid stilstaan bij dit jubileum, dat in het teken wordt gesteld van het begrip diversiteit. Het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit deelt in Novum mee, dat ze  een geheel eigen bijdrage levert aan het Kuyperjaar.

De bekende journaliste (en theologe) Agnes Amelink, jarenlang verbonden aan Trouw en schrijfster van de klassieker De gereformeerden (2001), werkt aan een interviewboek, waarin mensen van verschillende levensovertuigingen gevraagd wordt wat hun verbinding met Kuyper is. Het boek zal in de loop van 2020 gepubliceerd worden door uitgeverij Boekencentrum.

Kuyper als journalist.

Met het oog op het Kuyperjaar 2020 werkt Johan Snel, buitenpromovendus Geschiedenis en medewerker van het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit,  momenteel aan een promotieonderzoek over Abraham Kuyper als journalist. Nieuw is Kuypers uitgesproken visie op de nieuwe professie: een eigen normatieve theorie die hij baseert op al even radicale opvattingen over de vrijheid van meningsuiting.