Herdenkingsbundel ter gelegenheid van 135 jaar Vrije Universiteit

In het academisch jaar 2015-2016 herdenkt de in 1880 gestichte,  van oorsprong gereformeerde, Vrije Universiteit te Amsterdam haar 135-jarig bestaan.

VU-historicus Ab Flipse redigeerde ter gelegenheid daarvan een uitvoerige bundel, waarin zesentwintig bekende en minder bekende personen naar voren gehaald worden in hun relatie met de VU in de samenleving. Allen hebben gemeen dat ze veel voor de Vrije Universiteit betekend hebben. De bundel verscheen onder de titel Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving.

Aan de orde komt natuurlijk allereerst dr. Abraham Kuyper, stichter van de Vrije Universiteit. Voorts zijn hoofdstukken gewijd aan onder meer de hoogleraar Herman Bavinck, VU-bestuurder en minister-president Hendrikus Colijn, Siebeltje Verdam-Okma, ‘de vrouw achter het VU-busje’, Jan Waterink, de pedagoog en oprichter van het bekende Pedologisch Instituut van de VU, Pieter Sjoerds Gerbrandy, hoogleraar en minister-president, de bekende verzetsvrouw Gezina van der Molen, Isaäc Arend Diepenhorst, ‘de grote kleine professor’, en Jelle Zijlstra, hoogleraar en minister-president.

De interessante bundel is via onderstaande link te lezen.

Honderdvijfendertig jaar VU in de samenleving