Gereformeerde kerk Kollumerzwaag wordt ‘Grutte Tsjerke’

Per 1 januari 2020 fuseren de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Friese Kollumerzwaag tot de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag.

De gereformeerde kerk te Kollumerzwaag heet vanaf 1 januari 2020 ‘Grutte Tsjerke’.

Onlangs werd besloten de twee tot de Protestantse Gemeente behorende kerkgebouwen een nieuwe naam te geven. De gemeenteleden werd gevraagd namen voor te stellen en bij de kerkenraad in te leveren.

Daaruit heeft de kerkenraad inmiddels een keuze gemaakt. De gereformeerde kerk aan de Foarwei  97 te Kollumerzwaag heet vanaf 1 januari 2020 ‘Grutte Tsjerke‘ (Grote Kerk), terwijl de hervormde kerk, aan de Foarwei  143,  in het vervolg Âlde Tsjerke (Oude Kerk) genoemd zal worden.

In 2016 telde de Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag in totaal 957 leden, terwijl de Hervormde Gemeente op dat moment 568 leden telde.