‘Restauratie kerkje Rehoboth Bellingwolde onbetaalbaar’

Protestantse Gemeente stuurde bezwaarschrift tegen weigering sloopvergunning.

De Protestantse Gemeente in het Groningse Bellingwolde  heeft onlangs een bezwaarschrift ingediend tegen de weigering van de Gemeente Westerwolde om een sloopvergunning af te geven voor het voormalig gereformeerde kerkje Rehoboth.

Rehoboth werd in 1898 gebouwd en in 1899 in gebruik genomen.

De Gemeente Westerwolde beschouwt Rehoboth als onderdeel van een beschermd dorpsgezicht, terwijl de Protestantse Gemeente het kerkje wil slopen omdat het niet meer wordt gebruikt (voor de kerkdiensten wordt de Magnuskerk gebruikt en voor vergaderingen een enige tijd geleden aangekochte aula). Bovendien vinden de kerkrentmeesters dat de weigering om een sloopvergunning af te geven ‘onterecht’ is. Verder zal restauratie van het kerkje meer dan € 100.000 gaan kosten, wat voor de Protestantse Gemeente ‘onbetaalbaar’ is.

Vandaar dat de Protestantse Gemeente in beroep ging bij een ‘onafhankelijke bezwaarschriftencommissie’, die in januari over de zaak zal oordelen.