‘De Ark’ te Reeuwijk weer toekomstbestendig

Het (voormalig gereformeerde) kerkgebouw De Ark aan ’t Kerkestuk van de Protestantse Gemeente Reeuwijk is door inspanning van veel vrijwilligers toekomstbestendig gemaakt.

‘De Ark’ te Reeuwijk (met dank aan mevr. Eigeman-Lagendijk, secr. van de Werkgroep ‘De Ark 50 jaar’).

Aanvankelijk werd de in 1970 in gebruik genomen kerk De Ark door de Gereformeerde Kerk te Reeuwijk gebouwd in samenwerking met de rooms-katholieke parochie Heilige Verlosser, die elk de helft van de bouw- en onderhoudskosten voor hun rekening namen. De kerk werd ontworpen door architect L.F.M. van der Plas.

In 2004 kondigde de rooms-katholieke parochie echter aan zich uit deze samenwerking te willen terugtrekken, vanwege de fusie tussen verscheidene parochies in de omgeving. Begin 2016 werd het rooms-katholieke gedeelte van De Ark verkocht aan de intussen gevormde Protestantse Gemeente, waarin de Gereformeerde Kerk en de iets kleinere Hervormde  ‘Bruggemeente’ kort daarvoor waren opgegaan. Door de onduidelijke beheersituatie in de tussenliggende jaren had De Ark fors achterstallig onderhoud opgelopen. Daarom stelde de Protestantse Gemeente in 2016 een onderhouds- en vernieuwingsplan op.

Het huidige interieur van ‘De Ark’ (met dank aan mevr. Eigeman-Lagendijk, secr. van de Werkgroep ‘De Ark 50 jaar’).

Energiezuinig gemaakt.

Door het houden van allerlei acties en door binnenkomende giften en bijdragen van sponsors werd voldoende geld ontvangen om de plannen te kunnen uitvoeren. Begin december 2019 werd het renovatietraject afgerond met het leggen van de vloerbedekking in de tussenzaal. Tientallen vrijwilligers, ook van de R.K. parochie, hebben zich ingespannen om de renovatie van de kerk tot een succes te maken. Natuurlijk moest professionele hulp worden ingeroepen voor de vernieuwing van de dakbedekking, de kozijnen en de installatietechniek.

De kerk werd voorzien van een moderne, energiezuinige verwarmingsketel, die in de plaats kwam van een oud exemplaar, waarbij trouwens ook de oude radiatoren vervangen werden door modernere, die veel efficiënter warmte afgeven.

Open Dag…

De renovatie  begon met het opknappen van de buitenkant van het kerkgebouw. De hele kerk werd voorzien van een fris verfje en met behulp van deskundige kleuradviezen werden ook de zalen geheel vernieuwd, zodat ze er weer fris en eigentijds uitzien. Het meubilair werd grotendeels vervangen.

Begin 2020 wordt op een nog nader vast te stellen tijdstip een open dag gehouden waarop men de vernieuwde kerk kan bekijken. Zo kan de vijftigste verjaardag van De Ark, ook in 2020, met vertrouwen tegemoet gezien worden. We komen daar t.z.t. natuurlijk op terug.

(Behalve de Protestantse Gemeente is in Reeuwijk ook nog een zelfstandige Hervormde Gemeente (Gereformeerde Bond) gevestigd met een tweetal kerkgebouwen: de Dorpskerk en de Ichthuskerk.)