Weer elke week dienst in Wilhelminakerk Bussum

Sluiting Wilhelminakerk teruggedraaid.

Met ingang van 1 januari 2020 worden weer elke week kerkdiensten gehouden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen  in Bussum.

De Wilhelminakerk te Bussum.

Tot nog toe werd afwisselend om de week een dienst gehouden in de (voormalig hervormde) Verlosserkerk aan de H.A. Lorentzweg en  de Wilhelminakerk. Aanvankelijk was zelfs besloten de Wilhelminakerk definitief buiten gebruik te stellen. Maar enige tijd geleden besloot de kerkenraad, zoals wij al eerder berichtten, de Wilhelminakerk toch open te houden en de Verlosserkerk aan haar bestemming te onttrekken.

Daarom wordt op zondag 29 december 2019 de laatste dienst gehouden in de Verlosserkerk. Het aantal kerkgebouwen van deze gemeente is dan teruggebracht tot twee: behalve de Wilhelminakerk ook de Spieghelkerk aan de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg. Het is de bedoeling de Wilhelminakerk ’meer dan ooit onderdeel te laten zijn van het sociale en culturele leven in Bussum. Het wordt dus meer een ontmoetingsplek’.

Wekelijkse diensten.

Al valt het loslaten van de Verlosserkerk velen natuurlijk moeilijk, toch is  voor de meeste kerkgangers de Wilhelminakerk een bekende plek. “Deze kerk staat midden in het centrum van Bussum en is multifunctioneel, heeft een ruime kerkzaal met een goede akoestiek, het is een mooie plek voor de wekelijkse diensten en  heel geschikt voor het houden van concerten of lezingen. Met elkaar kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Terwijl het aantal traditionele kerkgangers terugloopt”, zo verklaarde een zegsman van de kerk ten overstaan van BussumsNieuws, “zien we de behoefte aan en het verlangen naar zingeving sterk toenemen. Onze deuren zetten we daarom wagenwijd open.”