Laatste dienst in “Het Kruispunt” Voorschoten

Voormalige gereformeerde kerk na zeven jaar verkocht.

Op 5 april 2020 zal de laatste kerkdienst gehouden worden in de protestantse, voormalig gereformeerde kerk Het Kruispunt in Voorschoten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Het Kruispunt’ aan de Schoolstraat te Voorschoten (foto: Wikipedia, Michiel Verbeek).

In verband met de terugloop van het aantal leden en van het kerkbezoek besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Voorschoten al in 2013 dat twee van de drie kerkgebouwen zouden sluiten. Het waren het voormalig hervormde kerkgebouw De Ontmoeting en het voormalig gereformeerde kerkgebouw Het Kruispunt. De Ontmoeting werd in 2018 al verkocht, maar voor wat betreft Het Kruispunt kon pas onlangs een koper worden gevonden. Deze zal uiterlijk op 1 juli 2020 de beschikking over de kerk krijgen.

Na de kerkdienst op jl. 5 januari 2020 werden meer bijzonderheden gegeven over de wijze waarop een en ander zal gebeuren. Bij wijze van ‘uitleiding uit de drie kerkwijken’ zal vanaf half februari tot 5 april een tentoonstelling worden georganiseerd van foto’s en voorwerpen betreffende de kerkgebouwen.

Het interieur van ‘Het Kruispunt’ (foto: Maarten Rog).

De laatste dienst in Het Kruispunt zal op 5 april 2020 plaatsvinden. Na de dienst lopen de kerkgangers van Het Kruispunt naar de ‘Nieuwe Dorpskerk’, waar in het vervolg de diensten gehouden zullen worden. In verband met de verbouwing van Dorpskerk naar ‘Nieuwe Dorpskerk‘ worden de diensten van de Protestantse  Gemeente momenteel in Het Kruispunt gehouden. De Nieuwe Dorpskerk zal officieel op 12 april 2020 in gebruik genomen worden, de zondag na de laatste dienst in Het Kruispunt.

Uiteraard komen wij later terug op zowel de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Voorschoten als op de laatste dienst in Het Kruispunt.