PKN Arnhem gaat van vijf naar twee kerken

Opstandingskerk en Salvatorkerk worden de Arnhemse PKN-kerken en worden verbouwd.

De Protestantse Gemeente te Arnhem is druk bezig aan een ingrijpende reorganisatie. Drie van de vijf in gebruik zijnde kerkgebouwen zullen worden afgestoten.

De (voormalig gereformeerde) Opstandingskerk uit 1962 wordt een van de twee PKN-kerken in Arnhem en wordt verbouwd (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De twee kerken die open blijven zijn de (voormalig gereformeerde) Opstandingskerk aan de Roozendaalseweg in de wijk Monnikenhuizen en de (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk aan het Salvatorplein in de wijk Malburgen. Beide kerken zullen worden verbouwd.

De (voormalig hervormde) Diaconessenkerk aan de Izaak Evertslaan in de Burgemeesterswijk, de (voormalig hervormde) Bethlehemkerk (hoek Honigkamp/Lange Water) in Presikhaaf en de (voormalig gereformeerde) kerk De Kandelaar aan Den Haagweg zullen worden verkocht.

De (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk uit 1957 wordt een van de twee PKN-kerken in Arnhem en wordt verbouwd (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Protestantse Gemeente van Arnhem bestaat dan uit twee wijken: Noord en Zuid. Wijk Noord is een samenvoeging van de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk; wijk Zuid bestaat uit de samengevoegde kerkwijken van De Kandelaar en de Salvatorkerk.

Verbouwing.

Intussen zijn voorbereidende maatregelen in volle gang om de Opstandingskerk te verbouwen. Het leegruimen is al begonnen, zodat binnenkort kan worden begonnen met de verbouw van de kerk, die zo mogelijk in september 2020 als ‘Nieuwe Kerk’ opnieuw in gebruik genomen zal worden. Ook de Salvatorkerk zal onder handen genomen worden.

Behalve twee voormalig hervormde kerkgebouwen wordt ook de (voormalig gereformeerde) hier afgebeelde kerk De Kandelaar uit 1975 afgestoten.

Gemeenteavond over afstoting kerken.

Door de Algemene Kerkenraad is voor 29 januari 2020 een gemeenteavond uitgeschreven voor alle leden van de Protestantse Gemeente. Deze wordt in de Opstandingskerk gehouden. Op 17 december 2019 werd op voorstel van de wijkkerkenraden het ‘voorgenomen besluit’ genomen om in Arnhem-Noord de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk af te stoten en in Arnhem-Zuid De Kandelaar voor kerkdiensten te sluiten. Dit ‘voorgenomen besluit’ wordt  tijdens de gemeenteavond toegelicht en besproken. Volgens de kerkorde moet de gemeente over een ‘voorgenomen besluit’ gehoord worden.