Stichting neemt Wilhelminakerk Soest over

Laatste dienst eind 2020.

Begin maart 2020 werd de koopovereenkomst voor de verkoop van de protestantse (voormalig gereformeerde) Wilhelminakerk te Soest aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk getekend. Het klassikaal  College voor Behandeling Beheerszaken keurde deze overname begin april 2020 goed.

De voormalig gereformeerde Wilhelminakerk te Soest.

De Wilhelminakerk aan de Soesterbergsestraat stond al sinds 2018 op de nominatie gesloten te worden. Inmiddels besloot een groep gemeenteleden een Stichting op te richten om de Wilhelminakerk te behouden voor maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten. In het gebouw zal ook de ‘huiskamer’ voor de wijk Zuid van de Protestantse Gemeente een plek krijgen en na 2020 blijft de kerk eveneens beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten, aldus de Kerkrentmeesters op de kerkelijke website.

Kerkzaal blijft tot eind 2020 in gebruik.

Tot eind 2020 blijft de kerkzaal van de Wilhelminakerk nog in gebruik als vierplek van de Protestantse Gemeente Soest. Besloten werd dat de koster-beheerder van de Wilhelminakerk in dienst blijft van de Protestantse Gemeente Soest en ook in de kerk werkzaam blijft. Eind 2020 zal er dan een officieel afscheidsmoment zijn, aldus de kerkenraad.