Twee (v/m. geref.) kerken in Protestants Arnhem

Zoals we al eerder meldden verkoopt de Protestantse Gemeente te Arnhem drie van haar vijf kerkgebouwen. De twee overblijvende kerken zijn de voormalig gereformeerde Opstandingskerk en de voormalig gereformeerde Salvatorkerk.

De (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk wordt een van de twee PKN-kerken in Arnhem en wordt verbouwd.

De Kandelaar verkocht aan Evangeliegemeente ‘De Deur’.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad deelde mee “dat het College van Kerkrentmeesters voortvarend aan de slag gegaan is met de verkoop van de kerkgebouwen, die na september 2020 niet meer door ons worden gebruikt [de voormalig hervormde Bethlehemkerk, de voormalig hervormde Diaconessenkerk (die in juni 2020  buiten gebruik gesteld werd) en de voormalig  gereformeerde kerk De Kandelaar aan de Den Haagweg in de wijk Elderveld]. Het verheugt ons u te kunnen meedelen, dat inmiddels zowel De Kandelaar als de Bethlehemkerk zijn verkocht, aan respectievelijk de kerkgenootschappen Evangeliegemeente ‘De Deur’ Arnhem en ‘C3 Rivers Church’.”

De (voormalig gereformeerde) kerk De Kandelaar is verkocht aan de Evangeliegemeente ‘De Deur’ Arnhem.

“Het transport en de daadwerkelijke overdracht zal in het najaar plaatsvinden, nadat we afscheid hebben genomen van de betreffende kerkgebouwen en onze intrek hebben genomen in de Salvatorkerk en de Nieuwe Kerk [de nieuwe naam voor de Opstandingskerk]. We verwachten nu dat een en ander eind september zijn beslag zal krijgen”.

Het spreekt vanzelf dat we t.z.t. terugkomen op de laatste dienst in De Kandelaar.