Handreiking voor lokale eenwording bepleit

Tijdens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland werd het visiedocument ‘Van U is de toekomst’ besproken.

In verband met de corona-crisis vergaderden de vertegenwoordigers in vier groepen, namelijk te Tilburg, Utrecht, Doorn en Leeuwarden. Deze stonden met elkaar in contact via videoschermen.

Een van de belangrijkste rapporten die zaterdag 20 juni 2020 besproken werden, was het visiedocument ‘Van U is de toekomst’. ‘Een theologische positiebepaling van onze kerk’ noemde scriba ds. René de Reuver het, zowel voor de landelijke kerk als voor de lokale gemeente. ,,Wat is de uitdaging waar we als christelijke gemeente in ónze situatie, en als landelijke kerk, voor staan? Dat gesprek wil dit  visidedocument aanjagen.”

‘Hervormd en gereformeerd dichter bij elkaar dan gedacht’.

Een van de sprekers ging in op de eenheid van de kerk in plaatsen waar nog geen Protestantse Gemeente bestaat, omdat gereformeerden en hervormden er nog apart door het leven gaan. De spreker wees er op dat, als het gaat om ‘de eenheid in Christus’, er nog talloze plaatsen zijn met Hervormde Gemeenten en Gereformeerde Kerken waar die weg óók bewandeld zou kunnen worden. ,,Mijn overtuiging is dat men als gereformeerden en hervormden in al die plaatsen, in het midden en het westen van het land, veel dichter bij elkaar staat dan soms wordt gedacht”. Hij vroeg om een handreiking voor gesprek op lokaal niveau in die plaatsen.