Korte geschiedenis Molenstraatkerk Assen

De heer Gerard K. van der Veen publiceerde op 20 juni 2020 een kort historisch overzicht betreffende de voormalige Molenstraatkerk (c.q. Noorderkerk), tegenwoordig Kandelaarkerk te Assen.

De Molenstraatkerk in lang vervlogen tijden.

Mede aan de hand van gegevens over de Gereformeerde Kerk te Assen, zoals die op onze website gepubliceerd werden, ging de heer Van der Veen op onderzoek uit in de archieven van het Drents Archief te Assen. Zo kon hij een beknopte geschiedenis op papier zetten vanaf het eerste kerkje aan de Molenweg in 1839, die dienst deed tot 1875. Toen was het kerkje in zo’n slechte staat dat spotters opmerkten: Die Cocksen kriegt bij störm heur aigen karkie nog es op de kop’.

Tijd om te verbouwen dus, maar ook om de kerk uit te breiden. Daarmee begon men In 1876. Deze vergroting voldeed tot 1895. Groei van het aantal leden was er de oorzaak van dat men de Molenstraatkerk toen opnieuw  vergrootte. Ook de voorgevel werd veranderd, waarbij het sierlijke metselwerk verdween. Toen in Assen in 1925 de tweede gereformeerde kerk gebouwd werd, werd de Molenstraatkerk in het vervolg Noorderkerk, en het nieuwe bedehuis Zuiderkerk genoemd. De voorgevel van de Noorderkerk veranderde in 1939 opnieuw en kreeg daardoor een nog soberder uiterlijk.

Toen de Gereformeerde Kerk te Assen de Noorderkerk in 1970 verkocht aan de vrijgemaakte kerk, veranderde de naam in ‘De Kandelaar’. Deze kerk werd in 1978 opnieuw uitgebreid terwijl ook het interieur toen een flinke opknapbeurt onderging. Situatieschetsen en plattegronden verduidelijken de verschillende fases van het kerkgebouw.