Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (1)

Van verscheidene kanten vernamen we dat men het jammer vond dat de rubriek met nieuws over plaatselijke kerken uit Het Kerkblad beëindigd moest worden.

De kop van ‘De Bazuin’.

We hebben daarom voor berichten uit de rubriek met plaatselijk ‘Kerk- (en school-) nieuws’ onze toevlucht genomen tot een nog ouder kerkelijk tijdschrift, De Bazuin, en zullen in de komende tijd dezelfde soort berichten uit dat blad overnemen, aanvangend bij  het jaar 1864.

De Bazuin was lange jaren het weekblad van de Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Kerk, dat gepubliceerd werd  ’ten voordele van de [in 1854 opgerichte] Theologische School te Kampen‘. Het aantal berichten in de rubriek Kerk- (en school-) nieuws in de verschillende nummers van De Bazuin varieerde nogal, en vaak moesten  we de rubriek in een bepaald nummer van De Bazuin in gedeelten  kopiëren. De datum van het nummer van De Bazuin  hebben we telkens weergegeven in de  kop van de hier gepubliceerde berichtjes uit de rubriek Kerk- (en school-) nieuws.

Deze keer publiceren we berichten die we aantroffen in ‘De Bazuin‘ van januari en februari 1864.

Naar deel 2 >