‘Het Anker’ PKN-kerk van Makkum

De protestantse, voormalig gereformeerde kerk ‘Het Anker’ aan de Buren  in Makkum wordt de PKN-kerk van het Friese dorp.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Het Anker’ te Makkum werd op 4 november 1965 in gebruik genomen.

De zeventiende eeuwse voormalig hervormde Doniakerk is  overgedragen aan de Dorpsstichting Van Donia, die er een cultuur- en debatcentrum van wil maken. Als voorwaarde voor de overname gold onder meer dat er slechts bij het kerkgebouw passende activiteiten mogen worden gepleegd. Voor het symbolische bedrag van 1 euro werd de stichting eigenaar van zowel de kerk en de toren, als ook van de bijbehorende kosterswoning en het parkeerterrein.  Wel moest de Protestantse Gemeente een zgn. bruidsschat van € 125.000 betalen. Dat geld kan worden gebruikt voor de restauratie van de Doniakerk. De kosterswoning en de parkeerplaats moeten ook geld gaan opbrengen (huur en parkeergeld);  dat zal ook bestemd worden voor de kostbare restauratie.

Het afstoten van de kerk en bijbehorende gebouwen door de protestantse gemeente was al langer de bedoeling: Het aantal actieve kerkleden neemt namelijk al jaren af, waarvan de oudste gemeenteleden het grootste deel van de kerkelijke bijdragen betalen. “Je kunt wel nagaan wat dat betekent voor de inkomsten”, merkte de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters op.

Uit  onderzoek was gebleken  dat het goedkoper en praktischer is om de voormalig gereformeerde kerk Het Anker in gebruik te houden en de Doniakerk af te stoten. Het Anker ligt namelijk centraal, is goed toegankelijk en is, wat onderhoud betreft, goedkoper.