Gereformeerde Kerk te Woubrugge 125 jaar

Glossy gepubliceerd naar aanleiding van jubileum.

Op zondag 11 oktober 2020 herdacht de Gereformeerde Kerk in het Zuid-Hollandse Woubrugge (tien kilometer ten oosten van Leiden) haar 125-jarig bestaan, zij het slechts met dertig fysiek aanwezige personen in verband met de corona-maatregelen.

De huidige gereformeerde kerk te Woubrugge (foto: Reliwiki).

Ter gelegenheid van het jubileum werd een jubileumdienst gehouden – voorganger was ds. Carolina Koops-Verdoes – en werd bovendien een glossy gepubliceerd. Alle inwoners van het dorp kregen vorige week een verjaardagskaart met de uitnodiging om de jubileumdienst online via het eigen YouTube-kanaal te volgen.  Ook bevatte het een adres voor mensen die in contact willen komen met de kerk of er een beroep op willen doen. De driehonderd leden tellende gemeente vindt omzien naar elkaar een belangrijke verbindende factor in het kerkelijk leven.

Het jubileumboekje ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.

Vanwege de corona-maatregelen wordt het jubileum bescheiden gevierd. De geplande reünie is tot nader order uitgesteld. Thema van het jubileum is Groei, Geloof en Verbinding. Gemeentelid Joline de Kleur ontwierp een vignet naar het door gemeentelid Feike de Vries in 2008 gemaakte glaskunstwerk in het zijraam van de kerkzaal, dat de Weg naar het Licht verbeeldt. Dit kunstwerk werd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw gemaakt.

Burgemeester K.M. Menting-Van der Velde van de gemeente Kaag en Braassem stuurde de Gereformeerde Kerk te Woubrugge in verband met haar 125-jarig bestaan een schriftelijke felicitatie. Daarin  ging de burgemeester in op de praktische betekenis van de woorden in het thema van het jubileum. Voor wat ‘Verbinding’ betreft wees zij op de goede contacten van de Gereformeerde Kerk met de plaatselijke Hervormde Gemeente. In dat verband worden namelijk al gezamenlijke diensten en huiskamerontmoetingen gehouden, en wordt binnen de Gereformeerde Kerk binnenkort overlegd over de eventuele verdergaande samenwerking met de hervormde gemeente.

Al eerder een Afgescheiden Gemeente in Woubrugge.

Handtekening van ds. H.A. Jonkman (1825-1898). Van hem is geen portret bekend.

De Gereformeerde Kerk te Woubrugge werd op 18 augustus 1895 geïnstitueerd. Veel eerder, in het eerste halfjaar van 1851, werd in Woubrugge echter al een Christelijke Afgescheidene  Gemeente gesticht, die op 16 juli 1861 echter werd opgeheven. Toch had men in die tijd al even een predikant, namelijk ds. H.A. Jonkman (1825-1898), die daarvóór in Westerbork stond. Overigens vertrok ds. Jonkman al in 1853 naar Herwijnen.

 

Het eerste kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk werd in 1896 in gebruik genomen. Deze kerk moest in de Tweede Wereldoorlog worden afgebroken. In de jaren daarna hebben de diensten in een houten noodgebouw plaatsgevonden.

Het houten noodgebouw dat van 1945 tot 1957 gebruikt werd.

Binnen in de kerk stond boven de ingang: ‘want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende’ (deze tekst uit Hebreeën 13:34 is nog steeds zichtbaar aanwezig in het huidige kerkgebouw).

Het huidige interieur van de kerk te Woubrugge (foto: Reliwiki).

Terwijl in het houten noodgebouw gekerkt werd, werden ondertussen plannen gemaakt voor een stenen kerkgebouw, dat uiteindelijk in 1957 werd opgeleverd. Dit gebouw is tot op de dag van vandaag nog steeds als gereformeerde kerk in gebruik en is dus al ruim vijftig jaar de plek van de  erediensten van de Gereformeerde Kerk te Woubrugge.

Verslag van de jubileumdienst op 11 oktober 2020