Herinrichting kerkzaal Aalden-Zweeloo

Eind september 2020  is een begin gemaakt met de realisering van plannen voor een andere indeling van de kerkzaal van de protestantse (c.q. gereformeerde) kerk te Zweeloo.

De gereformeerde kerk te Aalden.

In de afgelopen weken heeft men de banken en de verlichting verwijderd, terwijl het podium leeg gemaakt is en de orgelpijpen zijn weggehaald en elders in het kerkgebouw opgeslagen zijn, om te worden schoongemaakt. Dan kan meteen de lekkende blaasbalg worden gerepareerd. Ook is een begin gemaakt met de vernieuwing van de toiletten. Onder de vloer van de kerkzaal worden nieuwe kabels aangelegd voor de geluidsinstallatie, de kerkomroep en voor de koppeling van het orgel met de speeltafel.

Momenteel wordt bekeken welke kleuren gebruikt zullen worden bij de vloerbedekking op het (uit te breiden) podium en de bekleding van de nog uit te kiezen stoelen. Binnenkort wordt een begin gemaakt met het verwijderen van onder andere de oude schuifwand en van de radiatoren, die opnieuw in de verf gezet worden. De kerkdiensten worden gedurende de verbouwing – overigens zonder kerkgangers – uitgezonden vanuit een van de zalen van De Drieklank bij de kerk.