V/m. geref. pastorie Weesp monument?

Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, heeft in een schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders van Weesp een monumentaanvraag ingediend ten behoeve van de voormalige gereformeerde pastorie aan de Hoogstraat 67 en de gereformeerde kosterij aan de Middenstraat 131 aldaar.

De vroegere gereformeerde pastorie te Weesp.

De in 1928 door Egbert Reitsma gebouwde gereformeerde kerk werd – evenals een deel van de binnenstad – veertig jaar later (in 1968) door brand verwoest, maar de pastorie en de kosterij bleven gespaard. Volgens het Cuypersgenootschap zijn de panden vanuit architectuurhistorisch, stedenbouwkundig en cultuurhistorisch perspectief monumentwaardig.

Het gebouwtje van de vroegere kosterij aan de Middenstraat.

Weliswaar werd rondom de volgens het Cuypersgenootschap monumentwaardige panden intussen nieuwbouw gepleegd, maar de architectuur van Egbert Reitsma uit de jaren ’20 is desondanks intact en herkenbaar gebleven. Het genootschap vindt trouwens dat ook de overblijfselen van de vroegere gereformeerde kerk voor de geschiedenis van Weesp van belang zijn, omdat “het symbool staat voor de emancipatie, ontwikkeling en uiteindelijke neergang van de gereformeerde zuil in Weesp. (…) Veertig jaar lang bepaalde deze imposante kerk met haar expressionistische architectuur, een meesterwerk van architect Reitsma uit het interbellum, mede het stadsbeeld van Weesp.”