Kerkklok Pelgrimkerk Haarlem zwijgt (nog)

De laatste tijd was sprake van onrust en ongenoegen bij buurtbewoners vanwege het op hele en halve uren slaan van de klok van de protestantse (voormalig gereformeerde) Pelgrimkerk in de Stephensonstraat te Haarlem.

‘De boosdoener….’

Sommige buurtbewoners van de nieuwbouw op het voormalige NZH-terrein tussen de Stephensonstraat en de Leidsevaart werden daardoor uit de slaap gehouden, wat tot klachten over geluidsoverlast leidde. Maar nadat de klok op last van de Omgevingsdienst IJmond was uitgezet, protesteerden andere buurtbewoners daartegen, die opgroeiden met het geluid van de kerkklok, en die het vertrouwde slaan van de kerkklok juist misten: “Het is toch te gek voor woorden dat mensen die hier kortgeleden zijn komen wonen een al jaren bestaande traditie de nek om kunnen draaien?”, zo werd gezegd.

De wijkkerkeneraad en de predikant van de Pelgrimkerk, ds. S. Zijlstra, menen dat de beste oplossing om iedereen tevreden te stellen zou kunnen zijn de aanschaf van een nieuwe zgn. ‘moederklok’ met een elektronisch aandrijfmechanisme, waardoor het mogelijk wordt dat de klok overdag wel slaat, maar tussen 23 uur en 7 uur niet. Daarvoor is echter een bedrag van ongeveer € 8.000 nodig.

Vandaar dat nu een beroep gedaan wordt op de buurtgenoten van de Pelgrimkerk om financieel bij te dragen aan het installeren van een nieuwe ‘moederklok’. Daardoor zal de klok ‘op gezette en gepaste tijden’ weer te horen zijn.