Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn gaat dicht

Op 6 april 2021 nam de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk het ‘voorgenomen besluit’ om met de voormalig hervormde Brugkerk en Onderdak verder te gaan als toekomstig kerkgebouw van de gemeente en de voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn te verkopen.

De Ontmoetingskerk te Koudekerk aan den Rijn (foto: Reliwiki, J. Sonneveld, Leidschendam).

De gemeenteleden werden daarover door de kerkenraad gedurende twee gemeenteavonden ingelicht en gehoord, waarop veel reacties binnenkwamen. Op woensdag 26 mei 2021 woog de kerkenraad alle ingekomen reacties en kwam men ‘na rijp beraad’ tot de conclusie het voorgenomen besluit van 6 april te bekrachtigen.

In dat verband is van belang de aanpassing van de Brugkerk aan de wensen van de gemeenteleden. “Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn omdat de opbrengst van de verkoop van de Ontmoetingskerk te laag is, of omdat de vereiste vergunning niet wordt verleend, zal de kerkenraad het besluit heroverwegen”. Maar de kerkenraad gaat ervan uit dat we na de aanpassingen een frisse doorstart kunnen maken in een volledig vernieuwde, toekomstbestendige Brugkerk. Daar zien we naar uit!”

“We begrijpen dat het besluit bij velen pijn zal doen maar hopen op omzien naar elkaar en vragen daarbij om Gods hulp en zegen”, aldus besluit de kerkenraad de mededeling.

De Ontmoetingskerk.

De Ontmoetingskerk werd in de jaren 1911-1912 gebouwd in de trant van de Neo-Renaissance, naar een ontwerp van de Alphense architect J. Hengeveld. Directe aanleiding tot de bouw was het afbranden van de oude kerk op 7 maart 1911, die als gevolg van de plaatselijke Doleantie in 1887 werd gebouwd. Op 31 augustus 1911 vond de eerste steenlegging van de nieuwe kerk plaats door ds. R.W. Huizing (1877-1941), voormalig predikant van De Gereformeerde Kerk te Koudekerk. Op 18 januari 1912 werd de Ontmoetingskerk in gebruik genomen.