Geref. Kerk Nieuwkoop wordt appartementen

Gereformeerde Kerk verhuist naar elders.

Op 3 januari 2021 werd in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop de laatste dienst gehouden. Het kerkgebouw was vanaf 1966 in gebruik. Tijdens een viering, waarbij (in verband met de coronamaatregelen) niet de hele gemeente aanwezig kon zijn, is op een passende wijze afscheid genomen.

De voormalige gereformeerde kerk te Nieuwkoop.

Het gebouw zal in de nabije toekomst gebruikt worden voor andere doeleinden. Om deze verandering van bestemming te symboliseren werden vijf liturgische voorwerpen, die centraal staan in de liturgie, de kerkzaal uitgedragen. De dienst was destijds ook online te volgen.

De gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk zullen hun kerkdiensten in het vervolg (om de week) houden in het kerkgebouw van de Remonstrantse Kerk in de Dorpsstraat. De kerkenraad deelde mee dat het “een moeilijke beslissing was om het kerkgebouw te verkopen, maar door het krimpen van de gemeente en de hierdoor afnemende financiën was het wel een noodzakelijke. Mede door een goede samenwerking met de Remonstrantse Gemeente heeft de Gereformeerde Kerk er vertrouwen in dat zij zich in de toekomst thuis zal voelen in haar nieuwe onderkomen”.

De gereformeerden houden in het vervolg om de week hun kerkdiensten in de Remonstrantse kerk (foto: Reliwiki).

Appartementen.

Intussen heeft de burgerlijke gemeente Nieuwkoop nog geen beslissing genomen over de toekomst van het gereformeerde kerkgebouw aan de Achterweg 4 in Nieuwkoop. Er ligt een plan om de gereformeerde kerk om te bouwen tot vijftien appartementen. De aanvrager van de omgevingsvergunning voor deze transformatie heeft aangegeven zoveel mogelijk de bestaande gevels en openingen te behouden.

De gemeente liet weten dat de beslistermijn over het wel of niet verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken (vanaf 5 juli 2021) verlengd is.