Petitie ‘Orgelzolders’ aangeboden aan kerkenraad

Kerkenraad PKN Rotterdam-Zuid: ‘Wij zetten ons met hart en ziel in voor het borgen van de Rotterdamse orgelzolders’.

Zoals we eerder berichtten was op woensdagmiddag 7 juli 2021 de overhandiging van de Petitie Behoud Orgelzolders voor een waakzaam en weerbaar Rotterdam’ gepland.

De map met ondertekenaars van de petitie voor het behoud van de Orgelzolders.

Een woordvoerster van de petitionarissen deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat “op het afgesproken tijdstip (16.30 uur) Henk den Haan van de Petitie Behoud Orgelzolders, een aantal  ondertekenaars, én het bestuur van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, aanwezig waren bij de Breepleinkerk om de petitie aan te bieden aan de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ). Maar het bleef wachten op een vertegenwoordiger van de PGRZ. Vanwege de media-aandacht heeft de PGRZ geweigerd deze petitie publiekelijk in ontvangst te nemen”.

Bij de hoofdingang van de Brepleinkerk legde de heer Henk den Haan voor belangstellenden het belang van het behoud van de Orgelzolders uit.

Nadat de heer Den Haan nog eens het belang van het behoud van de Orgelzolders met de museale en educatieve doelstellingen toegelicht had, heeft hij tezamen met een delegatie van de aanwezigen en het bestuur van de Stichting Orgelzolders de petitie afgegeven op het adres van de scriba van de Algemene Kerkenraad  van de PGRZ.

De petitie werd afgegeven bij de woning van de scriba.

Kerkenraad PKN Rotterdam-Zuid: “Wij zetten ons met hart en ziel in voor het borgen van de orgelzolders”.

De kerkenraad, door de redactie van GereformeerdeKerken.info om commentaar gevraagd, deelde mee dat “wij ons als Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, tot de dag van vandaag, met hart en ziel hebben ingezet voor het borgen van de orgelzolders. Nu staat het vrij om daar andere gedachten over te hebben en deze aan ons voor te leggen. De petitie wilden wij dan ook zeker in ontvangst nemen, maar niet nadat de indieners zo nadrukkelijk de pers zochten. Wij praten liever mét dan over elkaar. Bovendien, zolang de zaak onder de rechter is (niet onze keuze!) doen wij verder geen uitspraken. Wij hopen dat in de toekomst op constructieve wijze gecommuniceerd kan worden, aangezien het borgen van de toekomst van de Orgelzolders ons aan het hart gaat”.