‘Brugkerk’ Lopik 150 jaar jong

De Protestantse (gereformeerde) Brugkerk aan de Lopikerweg Oost in het Utrechtse Lopik bestaat op 24 september 2021 (bijna) precies 150 jaar, gerekend vanaf de ingebruikneming van het eerste kerkje. Toch wordt al het komende weekend feest gevierd met meerdere gemeenteactiviteiten voor jong en oud.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Brugkerk te Lopik.

De Christelijke Gereformeerde Gemeente werd echter al eerder dan op 24 september 1871 geïnstitueerd, namelijk op 30 juni van dat jaar. De gemeente telde toen nog slechts tweeëntwintig leden. Diaken Cornelis Schep stond zijn schuur af voor de zondagse erediensten. Maar al gauw werd naast zijn woning een zaalkerkje gebouwd. Dat kerkje werd op zondag 17 september 1871 in gebruik genomen. De exacte locatie van dat kleine bedehuis is echter onbekend.

‘De Bazuin’, 7 juli 1871 berichtte over de instituering van de gemeente.

De Gereformeerde Kerk aan de Lopikerweg ontstond in oktober 1892 door de landelijke samenvoeging van de Christelijke Gereformeerde Gemeente van 1871 en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) die in Lopik in september 1890 geïnstitueerd was, afkomstig uit de Doleantie. Al was de gemeente toen niet groot, desondanks besloot de kerkenraad – na overleg met de manslidmaten – een geheel nieuwe kerk te bouwen. De gemeenteleden trokken hun portemonnee zó ruimhartig dat slechts een klein gedeelte van de bouwkosten geleend moest worden.

Ds. T.H. Uitterdijk (1806-1974) institueerde de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Lopik in 1871.

Op 18 december 1893 kon de nieuwe gereformeerde kerk aan de Lopikerweg Oost officieel in gebruik worden genomen. In de navolgende 150 jaar is de kerk uitgegroeid tot ruim 1.000 leden.

‘De Bazuin’, 29 september 1871 berichtte over de ingebruikneming van het eerste kerkje.

Op zaterdag 28 augustus 2021 organiseert de kerk in het kader van 150-jarig bestaan verschillende feestelijke activiteiten voor jong en oud met een gezamenlijke barbecue als afsluiting. In de dienst van zondag 29 augustus 2021 wordt speciaal aandacht geschonken aan dit jubileum.

Jubileummagazine ‘Bruggenbouwers’.

Er is bovendien een speciaal jubileummagazine samengesteld (de titel is: Bruggenbouwers), waarin de lezer veel over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te weten kan komen, onder meer door citaten uit het historisch overzicht op onze website. Natuurlijk komen de Lopikse predikanten aan de orde en worden veel bijzondere verhalen-van-toen verteld en herinneringen-van-nu. Kerkenraadsvoorzitter Jan Spier verklaarde:  ‘’We zijn als kerkgemeente dankbaar dat de Brugkerk na 150 jaar nog steeds een dynamische, enthousiaste en actieve geloofsgemeenschap is in Lopik’’; aldus deelt de kerkenraad mee in een persbericht (aan onder meer de redactie van GereformeerdeKerken.info).

* We komen uiteraard uitvoerig terug op de activiteiten ter gelegenheid van het jubileum en eveneens op het jubileummagazine.

Een promotiefilm over de Gereformeerde Brugkerk in Lopik