Nieuwe directeur bij HDC Vrije Universiteit

Met ingang van 1 september 2021 is tot directeur van het HDC Centre for Religious History van de Vrije Universiteit te Amsterdam benoemd prof. dr. Fred van Lieburg.

Hij is de opvolger van dr. Bart Wallet, die met ingang van dezelfde datum benoemd is tot voltijds hoogleraar vroegmoderne en moderne joodse geschiedenis. In de afgelopen acht jaar was dr. Wallet al aan het Historisch Documentatie Centrum (HDC) van de VU verbonden, aanvankelijk met dr. George Harinck als directeur, en vanaf 2018 zelf als directeur van het HDC.

Dr. F. van Lieburg is zeer deskundig op het gebied van de religiegeschiedenis en werkte de afgelopen periode al intensief met dr. Wallet samen, waardoor Van Lieburg “goed op de hoogte is van de ins en outs. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het HDC onder zijn leiding de ingeslagen weg zal voortzetten en nieuwe stappen zal zetten om de religiegeschiedenis verder de onderzoeken”, aldus dr. Wallet in zijn ‘afscheidsbrief’.