Afscheid van ‘De Terskflier’ te Sexbierum

Er is een gedenkboek samengesteld.

De al eerder aangekondigde buitengebruikstelling van de protestantse, voormalig gereformeerde kerk De Terskflier (de Dorsvloer) in het Friese Sexbierum, wordt op zondag 31 oktober 2021 werkelijkheid.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Terskflier’ in het Friese Sexbierum.

De kerkenraad koos destijds voor het behoud van de Sixtuskerk voor de kerkdiensten. Omdat de voorkerk en de consistorie van de Sixtuskerk verbouwd werden, zijn de kerkdiensten nog in De Terskflier gehouden. Daaraan komt op zondag 31 oktober 2021 tijdens de laatste dienst een eind.

De dag daaraan voorafgaande, zaterdag 30 oktober, zal tussen 10 uur en 17 uur een Open Dag gehouden worden. Iedereen die nog een keer in De Terskflier wil kijken, even in de kerk wil zitten, even de sfeer wil proeven, kan dat doen. Tijdens de Open Dag worden in De Terskflier beelden vertoond over de (geschiedenis van de) kerk. Ook is er de gelegenheid om die dag in de Sixtuskerk te kijken om de verbouwde voorkerk en consistorie te bewonderen.

Het interieur van ‘De Terskflier’ te Sexbierum.

Een herinneringsboekje.

De kerkenraad besloot ook een herinneringsboekje over De Terskflier uit te geven. Het is inmiddels verschenen en we zullen er binnenkort nader op ingaan, evenals natuurlijk op de afscheidsdienst op zondag 31 oktober a.s.