Doopboek uit Haagse Afscheiding gevonden

De archivaris van de Protestantse Gemeente Den Haag, Hans Spanning, heeft kortgeleden het oudste document teruggevonden dat verwijst naar de tijd van de Afscheiding van 1834 in de Hofstad.

De voormalige gereformeerde Valkenboskerk.

Tussen papieren, afkomstig uit de voormalige Valkenboskerk, is het Doopboek van de Christelijke Afgescheidene Gemeente aangetroffen. Het eerste deel van het boek bevat de gegevens van gedoopte kinderen in de periode 1836-1870. Het tweede deel bevat een overzicht van de huwelijksbevestigingen. De tot nu toe bekende oudste gegevens van de Afgescheidenen in Den Haag waren kerkenraadsnotulen uit 1842 en een lidmatenboek dat begint in 1849. Het gaat daarbij dus om archiefstukken die behoorden tot de Christelijke Afgescheidene Gemeente met haar kerkgebouw in de Nobelstraat.

Zo zag de Haagse Nobelstraatkerk er uit (met hartelijke dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).

Daarmee is het archief van de voormalige Gereformeerde Kerk te Den Haag opnieuw een belangrijk onderdeel rijker!