Pauze in discussie over Valkenboskerk

Na het besluit van de Haagse gemeenteraad die op 15 februari 2018 besloot dat de Valkenboskerk in Den Haag niet zal worden gesloopt, lijkt het volkomen stil te worden rondom de plannen.

Om terug te kijken, maar ook om vooruit te blikken met de vraag ‘Wat nu?’ schreef Hans Hemmes in Kerk in Den Haag van zaterdag 31 maart 2018 een verhaal over de huidige situatie en vroeg hij de betrokkenen wat hun toekomstige plannen zijn ten aanzien van de Valkenboskerk. Met dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer geven we het artikel graag even door.

De Valkenboskerk is nu al onsterfelijk – (In dit artikel gaat het in de tweede zin over een kerkenvisie in de gemeente Rotterdam.)