“Pro Rege” Rotterdam wordt na fusie verhuurd

… en kan dan niet meer als kerk gebruikt worden.

Na de komende fusie van de De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen en de Hervormde Gemeente van Kralingen-West is de meest waarschijnlijke optie om het hoofd financieel boven water te houden het gedurende lange tijd verhuren van het gereformeerd kerkelijk centrum Pro Rege aan de Oudedijk 113.

Het gereformeerd kerkelijk centrum ‘Pro Rege’ aan de Oudedijk 113 te Rotterdam-Kralingen.

Al jaren lang wordt in Rotterdam-Kralingen gesproken over de plannen betreffende de fusie van gereformeerden en hervormden, en over het lot van het gereformeerd kerkelijk centrum Pro Rege aan de Oudedijk. Al jaren lang krijgt de redactie van GereformeerdeKerken.info daarover ook meldingen van onder meer Rotterdamse lezers.

Op 26 oktober 2021 werd in Pro Rege een vergadering gehouden van de leden van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Karlingen; er waren ruim dertig aanwezigen. Daar werd uitleg gegeven over de financiële situatie van gereformeerd Kralingen, en vooral over de plannen die men met het gebouw Pro Rege heeft. Meegedeeld werd dat momenteel de meest waarschijnlijke mogelijkheid om na de fusie het hoofd als Protestantse Gemeente boven water te houden, het langdurig aan buitenstaanders verhuren van Pro Rege is. Om een en ander goed te regelen waren al veel gesprekken gevoerd met de mogelijk toekomstige huurder, die met het gebruik van Pro Rege ‘een sociaal doel’ op het oog zou hebben.

De kerkzaal van ‘Pro Rege’ (foto: proregekralingen.nl)

Het langdurig verhuren van Pro Rege houdt echter ook in dat het gebouw niet meer als kerk gebruikt kan worden (tegenwoordig worden om en om kerkdiensten in Pro Rege en de hervormde Hoflaankerk gehouden). Daarover gingen ook de meldingen uit Rotterdam en omgeving, die al lange tijd door de redactie van GereformeerdeKerken.info ontvangen werden.

Tijdens de bijeenkomst, zo werd ons meegedeeld, werden kritische vragen gesteld en werden emoties geuit over de plannen met Pro Rege, omdat velen het zwaar vonden het gebouw straks als kerkruimte te moeten missen; dit ’toekomstperspectief’ werd ‘een onontkoombaar afscheid’ genoemd.

Op 1 november 2021 werd in de andere kerk van de toekomstige Protestantse Gemeente, de hervormde Hoflaankerk aan de Hoflaan 1, eveneens een gemeentevergadering gehouden, waar ruim veertig personen aanwezig waren, van wie ongeveer de helft gereformeerden die veelal ook de vorige bijeenkomst bijwoonden. Uitgelegd werd dat er na de fusie twee wijkgemeenten bestaan: Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen West, die ‘beide hun eigen identiteit en hun eigen erediensten’ houden. Ook werd duidelijk gemaakt dat de nodige aanpassingen aan de Hoflaankerk alleen mogelijk zijn als deze betaald kunnen worden uit de verhuur van Pro Rege.

We komen later op de verdere ontwikkelingen terug.