De Ark te Krimpen aan den IJssel wordt verbouwd

De Ark wordt ArkRank.

Zoals we al eerder meldden besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeeente te Krimpen aan den IJssel twee voormalig hervormde kerkgebouwen af te stoten (De Rank en De Wingerd) en het voormalig gereformeerde kerkgebouw De Ark aan de Burgemeester Aalberslaan als kerk aan te houden en ingrijpend te verbouwen.

De ArkRank na de verbouwing (beeld: Vankootenarchitectuur).

De reden voor de ingrijpende vernieuwing en uitbreiding van De Ark is niet alleen dat het gebouw bijna een halve eeuw oud is en dat er nogal wat onderhoud nodig is, maar ook omdat door de fusie van wijkgemeenten in De Ark in de toekomst meer kerkgangers onderdak zullen moeten vinden.

Omdat de burgerlijke gemeente van plan is woningen te bouwen op de plaats waar nu het (voormalig hervormde) kerkgebouw De Rank staat, besloot men de wijkgemeenten De Ark en De Rank te laten fuseren; de beide kerkwijken werkten toch al enige tijd nauw samen. Besloten werd De Ark zodanig te vernieuwen en uit te breiden, dat de kerkdiensten in het vervolg door zo’n 450 personen kunnen worden bijgewoond. Ook werd afgesproken het verbouwde kerkelijk centrum de ArkRank te noemen.

Wat er onder meer gebeuren gaat.

Aan de achterzijde van de kerk komt een nieuwe verdieping. Het schuine dak van de kerk wordt doorgetrokken, zodat daaronder een galerij gebouwd kan worden met zo’n honderd zitplaatsen (op de bovenstaande tekening groen omlijnd). Op de begane grond daaronder komen vergaderzalen en een werkplek voor het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente. Ook wordt de hal vergroot zodat een grotere groep kerkgangers makkelijker kan worden opgevangen.

Bovendien wordt in het hele gebouw dubbel glas aangebracht en komen er meer raampartijen in de zijgevel en in het dak. Verwarming en verlichting worden verduurzaamd. Ook komt er een lift in het kerkgebouw en wordt apparatuur voor audiovisuele en digitale media geplaatst.

De verbouwde ArkRank is vermoedelijk in september 2022 klaar.