PKN Krimpen aan den IJssel stoot twee kerken af

‘De Ark’ blijft open en wordt verbouwd.

Door de fusie van twee wijkgemeenten rond de protestantse kerkgebouwen De Ark aan de Burgemeester Aalberslaan en De Rank aan de Albert Schweitzerlaan  te Krimpen aan den IJssel zal de voormalig hervormde kerk De Rank worden afgestoten c.q. verkocht. De voormalig gereformeerde kerk De Ark zal na de fusie van de twee wijkgemeenten als centraal kerkgebouw dienen en zal daarom worden verbouwd.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’ te Krimpen aan den IJssel, toen deze nog niet omgeven was door begroeiing.

Sinds 2018 werden tussen de twee wijkgemeenten besprekingen gevoerd die er uiteindelijk toe hebben geleid dat men ‘voldoende vertrouwen’ heeft om tot een volledige fusie te komen. Op 14 maart 2019 werd het contract getekend waarbij officieel de opdracht verstrekt werd de besluitvorming voor de fusie tussen beide wijkgemeenten voor te bereiden. De einddatum van het hele fusietraject werd op 1 januari 2020 gesteld.

Om een en ander voor te bereiden werd een aantal commissies samengesteld. Behalve de Fusiecommissie werden onder meer ook een Commissie Afstoting Gebouwen en een Commissie-Verbouw Ark gevormd. De Commissie Afstoting Gebouwen richt zich vooral op het afstoten dan wel verkopen van twee voormalig hervormde kerkgebouwen, behalve De Rank namelijk ook De Wingerd aan de Populierenlaan. De Wingerd is een door gereformeerden en hervormden gezamenlijk gebouwde kerk.

De Commissie-Verbouw Ark werd ingesteld om een geschikte architect te zoeken die de opdracht zal krijgen de verbouwing van  De Ark ter hand te nemen. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente bevestigde dit bericht tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info.

De Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel bestaat momenteel nog uit wijkgemeenten rond de IJsseldijkkerk, De Rank, De Ark, De Wingerd, en de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard met de Sions- en de Rehobothkerk.