Van vier PKN-kerken naar twee of één in Almelo

Ook het lot van de voormalig gereformeerde Pniëlkerk is onzeker.

Onder het motto ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ is de Protestantse Gemeente te Almelo bezig met een bezuinigingsplan. In een concept adviesrapport wordt gewag gemaakt van een stevige conclusie: twee of drie van de vier protestantse kerkgebouwen moeten dicht.

De Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

In elk geval de Grote Kerk zou dan als ‘representatief gebouw’ voor centrale activiteiten openblijven, aldus het concept advies.

De toekomst van de andere kerkgebouwen is onzeker. Mogelijk dat de voormalig gereformeerde Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan, en/of de voormalig hervormde Bleekkerk aan de Hofstraat, en/of de wijkgemeente die kerkt in het wijkcentrum De Schelf aan het Binnenhof, te zijner tijd aan de eredienst onttrokken worden. In de voorstellen van de commissie is wel sprake van inspanningen ‘om de geloofsbeleving en de ontmoetingen in de vier gemeentewijken overeind te houden’, maar dat zou eventueel kunnen worden gerealiseerd door ruimtes te huren.

Ook in Almelo heeft de Protestantse Gemeente te maken met de landelijke trend van een terugloop van het kerkbezoek, de ledentallen en de kerkelijke inkomsten. De kerkenraadsvoorzitter  zei: “We kunnen dit niet volhouden. We moeten bezuinigen en onszelf de vraag stellen: wat doen we met de vier wijken en hun gebouwen? Die kunnen niet allemaal behouden blijven. We willen in één klap naar een toekomstbestendige Protestantse Gemeente, een kerk met nieuw élan”.

Wanneer de kerkenraad de definitieve besluiten zal nemen is nog niet bekend. De scriba van de kerkenraad, de heer Dinant Pas, deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat er ‘nog niets besloten is over definitieve sluiting of openhouden van kerkgebouwen’.

Wel is ‘de stip aan de horizon’ het jaar 2025, wanneer de definitieve besluiten zouden moeten zijn gerealiseerd. In een Nieuwsbrief heeft de kerkenraad het verloop van het proces ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ in beeld gebracht.