Tot medio 2023 diensten in ‘Pro Rege’ te Rotterdam

De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen heeft het besluit genomen om het gebouw Pro Rege aan de Oudedijk 113 te gaan verkopen.

De kerkzaal van ‘Pro Rege’ (foto: proregekralingen.nl)

Begin juli is hierover gesproken op een vergadering waarvoor alle gereformeerde gemeenteleden waren uitgenodigd. Op één persoon na stemden alle aanwezigen in met dit besluit.

Daarbij spraken velen hun verdriet erover uit dat na bijna honderd jaar Pro Rege een andere bestemming zal krijgen. De Gereformeerde Kerk, die al jaren federatief onderdeel is van Protestants Kralingen, heeft echter niet de financiën om het gebouw nog langer te onderhouden. Pro Rege ontvangt geen overheidssubsidies.

Pro Rege heeft vele jaren gediend als gebouw voor kerkdiensten, kerkelijke jeugdactiviteiten en ook voor tal van culturele activiteiten voor Kralingen en Rotterdam. Veel koren en clubs hebben in Pro Rege onderdak gevonden. Vele concerten zijn er gehouden. De kerkdiensten van Protestants Kralingen vinden nu al deels in de Hoflaankerk plaats. Na het verlaten van Pro Rege zullen alle kerkdiensten in de Hoflaankerk gehouden worden.

Binnenkort wordt het verkoopproces gestart. Naar verwachting kunnen de huidige gebruikers en huurders tot medio 2023 van Pro Rege gebruik blijven maken. Pro Rege, gebouwd in 1913, is een beschermd stads­gezicht. We hopen als kerk dat Pro Rege na verkoop een passende bestemming krijgt.

Dit alles deelt de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen mee.