“Pro Rege” te Rotterdam wordt verkocht

Gereformeerde gemeenteleden worden nog gehoord over principebesluit.

De kerkenraad van de De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen en de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam hebben onlangs het principe besluit tot samengaan genomen onder de beoogde naam Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen.

Het gereformeerd kerkelijk centrum ‘Pro Rege’ te Rotterdam-Kralingen.

Na het samengaan ontstaan twee wijkgemeentes met behoud van hun eigen identiteit: de wijkgemeente Protestants Kralingen (voorheen de gereformeerde wijk rond Pro Rege) en de wijkgemeente Hervormd Kralingen. De beoogde grenzen van de nieuwe gemeente zijn gelijk aan de huidige grenzen van de gemeentes die samengaan.

Principebesluit: Pro Rege wordt verkocht.

Hoewel aanvankelijk sprake was van verhuur van Pro Rege heeft de gereformeerde kerkenraad besloten in te stemmen met het voorstel van de gereformeerde en de hervormde kerkrentmeesters om tot verkoop van het gereformeerd kerkelijk centrum Pro Rege over te gaan.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen verklaarde naar aanleiding van dit besluit: “We realiseren ons dat het besluit om Pro Rege aan de eredienst te onttrekken pijn doet. Op de gemeenteavond op 5 juli willen we de gereformeerde gemeenteleden hierover horen en informeren. Daarbij willen we ook het verdriet benoemen dat we wat Pro Rege betreft geen andere weg zien”. Over deze besluiten moeten de gemeenteleden ‘gekend en gehoord’ worden; dat gebeurt dus op 5 juli.