“Na opvang weer diensten in ‘De Ikker’ te Burgum”

Maar kerk gaat op termijn wél dicht.

Zoals we al eerder meldden wordt de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ikker aan de Bulthuissingel 7 in het Friese Burgum momenteel al enkele maanden gereedgehouden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ikker’ te Burgum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

‘Ongemerkte buitengebruikstelling’?

Omdat de redactie van GereformeerdeKerken.info geruchten vernam dat bij verscheidene gemeenteleden de mening heeft postgevat dat de beschikbaarstelling van De Ikker voor vluchtelingenopvang ‘de eerste stap is naar de ongemerkte buitengebruikstelling van De Ikker als kerkgebouw’, werd namens de kerkenraad desgevraagd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat “het beschikbaar stellen van De Ikker voor opvang van vluchtelingen zeker geen vrijbrief is om het kerkgebouw ‘ongemerkt’ af te stoten. Met de onzekerheid over de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zien we ook een onzekerheid over de opvanglocaties. Op het moment dat De Ikker niet meer nodig is als opvanglocatie, nemen we het gebouw weer in gebruik voor de eredienst”, aldus werd namens de kerkenraad aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld. Wanneer dat zou kunnen zijn werd niet meegedeeld, maar het zal vast niet voor lang zijn.

De Ikker in orde gemaakt voor opvang vluchtelingen.

Het verhaal is echter langer. Al maanden geleden werden het kerkgebouw De Ikker en een deel van De Stryp, het bijbehorende zalencentrum, gereed gemaakt voor opvang van vluchtelingen. Er werden units getimmerd en bedden geplaatst.

Maar ondertussen staan De Ikker en De Stryp al even lang ongebruikt leeg, want vluchtelingen zijn er (nog?) niet gekomen. Al sinds maanden worden er – vanwege het ‘beschikbaar houden voor vluchtelingenopvang’ – geen kerkdiensten gehouden (die vinden plaats in de plaatselijke Kruiskerk).

‘De Ikker’ en ‘De Stryp’ (foto: Actief Media).

Een andere zegsman van de Protestantse Gemeente Burgum deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat vanwege die leegstand (waarover onder gemeenteleden hier en daar onbehagen begint te ontstaan) een paar weken geleden namens de kerk contact opgenomen werd met de burgerlijke gemeente Tytsjerksteradiel met de vraag of er nog vluchtelingen zouden komen. Hoewel men daarover geen zekerheid kon geven ging de burgerlijke gemeente toch verder met het treffen van voorbereidingen: er werd een woonbegeleider aangesteld en men stelde een nader onderzoek in naar de beveiliging van de opvanglocatie. De burgerlijke gemeente sprak de verwachting uit dat er in september misschien vluchtelingen zouden kunnen komen, maar – nogmaals – met zekerheid kon men dat niet zeggen.

De Ikker gaat op termijn echter wél dicht…

Overigens besloot de kerkenraad – aldus onze zegsman – al weer enige tijd geleden dat van de twee protestantse kerkgebouwen in Burgum, De Ikker en de Kruiskerk, De Ikker als eerste op termijn dicht zal gaan (‘al heeft dit verder niets te maken met de opvang van vluchtelingen’). Het openhouden van twee kerkgebouwen is namelijk voor de Protestantse Gemeente Burgum niet mogelijk. Op een gemeenteavond werd enige tijd geleden al over de plannen met betrekking tot de aanstaande sluiting van De Ikker gesproken. En ondertussen gaat het College van Kerkrentmeesters door met het verkoopproces van De Ikker en De Stryp, waarvoor al belangstelling getoond is.

We komen daar later op terug.