Verbouwing Eben Haëzer Eernewoude klaar

De verbouwing en uitbreiding van de ontmoetingsruimte van de protestantse (voormalig gereformeerde) Eben Haëzerkerk aan de Wiidswei in het Friese Eernewoude is gereed.

De ‘Eben Haëzerkerk’ te Eernewoude (foto: Reliwiki).

De Vereniging Doarpsbelang Earnewâld realiseert de ‘Doarpskeamer’ (‘Dorpskamer’) door een verbouwing van de consistorie van de in 1906 als gereformeerde kerk gebouwde en in 1951 verbouwde Eben Haëzerkerk. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Eernewoude, eigenaar van het kerkgebouw, werkt daaraan van harte mee en zal een belangrijke rol spelen bij het toekomstige beheer. Het doel van de verbouwing en uitbreiding is om een plek te maken waar de inwoners van het dorp elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden zoals ‘ontmoeting, beweging, creatieve uiting, overleg en reflectie: voor jong en oud’.

Gedenksteen bij de opening van de kerk.

Daarbij gaat het om een verbouwing aan de achterzijde van de kerk. De gemeenschapsruimte wordt vernieuwd en flink uitgebreid. De kerk en kerkzaal zélf blijven intact. In juli en augustus hebben er dan ook gewoon kerkdiensten plaatsgevonden.

De werkzaamheden zijn nu dus achter de rug.