Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn verkocht

Al eerder berichtten we over het ‘voorgenomen besluit’ van de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk om de protestantse, voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk in Koudekerk aan den Rijn te sluiten.

De Ontmoetingskerk te Koudekerk aan den Rijn (foto: Reliwiki, J. Sonneveld, Leidschendam).

De kerkenraad stemde echter onlangs definitief en unaniem in met het advies dat werd uitgebracht door het College van Kerkrentmeesters om het Ontmoetingskerk-complex te verkopen om te worden gebruikt ten behoeve van een Regionaal Uitvaartcentrum. “Vermoedelijk zal achter het complex in de toekomst enige bebouwing gerealiseerd worden” (met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).

Gemeentevergadering.

Op donderdag 20 oktober 2022 werd een gemeentevergadering gehouden, waarin onder meer de verkoop van de Ontmoetingskerk werd toegelicht. Er waren acht serieuze belangstellenden die tijdens bijeenkomsten met het zgn. Kernteam van de kerk hun plannen toelichtten door middel van een presentatie. Uiteindelijk werd de heer De Wit koper van het kerkcomplex, die het voor het al genoemde Regionaal Uitvaartcentrum zal gebruiken.

De koopprijs bedraagt € 1.000.000, inclusief een deel van de inventaris. De koop is definitief zodra het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN, die daarover gaat, met de verkoop instemt. Daarna kan men verder met de verbouw van de resterende kerk, de voormalig hervormde kerk De Brug. De kosten van de verbouwing worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van de Ontmoetingskerk. De verbouwing zou ruim € 1.000.000 gaan kosten.

De ‘laatste dienst’.

Namens de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat met de verbouw van de andere kerk, de Brugkerk, in het voorjaar van 2023 begonnen zal worden. Met de nieuwe eigenaar van de Ontmoetingskerk kwam men overeen dat de Ontmoetingskerk tijdens de verbouwing van de Brugkerk gewoon kan worden gebruikt. De verbouwing vindt ruwweg plaats van april tot december 2023. Een ‘laatste dienst’ hoeft dus vooralsnog niet gepland te worden.