Definitief van vijf kerken via twee naar één in Ede

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede heeft onlangs unaniem ingestemd met het in september 2022 ‘voorgenomen besluit’ betreffende de samenvoeging van de vijf wijkgemeenten.

De voormalig gereformeerde ‘Noorderkerk’ is een van de protestantse kerkgebouwen te Ede die zullen gaan sluiten.

Dat betekent dat vanaf 1 september 2023 de voormalig gereformeerde Beatrixkerk, de gezamenlijk door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gebouwde Open Hof, de voormalig gereformeerde kerk in Harskamp, de voormalig gereformeerde Noorderkerk en en de hervormde  Taborkerk in één nieuwe kerkelijke gemeente worden samengevoegd. De oecumenische gemeente Emmaüs gaat vanaf 1 september 2023 financieel zelfstandig verder.

Vanaf 1 september 2023 zullen alle kerkelijke activiteiten plaatsvinden in De Open Hof en in de Beatrixkerk. Door de toekomstige sluiting van de andere kerkgebouwen worden kosten bespaard voor het beheer en het onderhoud van gebouwen. “Dankzij het besluit ontstaat een sluitende meerjarenbegroting, die het mogelijk maakt om een nieuwe predikant te beroepen voor de Protestantse Gemeente Ede”.

Verduurzamingsonderzoek van de Beatrixkerk.

De voormalig gereformeerde ‘Beatrixkerk’ wordt waarschijnlijk het enige kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ede.

Komend jaar start aanvullend een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden om de voormalig gereformeerde Beatrixkerk te verduurzamen en het gebouw geschikt te maken voor verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Afhankelijk van de financiële haalbaarheid en uitkomsten van dit onderzoek wordt later in het jaar besloten of de Beatrixkerk kan voldoen aan het programma van eisen en open blijft als primair kerkgebouw.

De kerkenraad besloot zijn mededeling als volgt: “Iedereen realiseert zich dat het besluit tot sluiting van een aantal kerkgebouwen weliswaar onvermijdelijk is, maar ook ingrijpend voor de betrokken gemeenteleden. Met elkaar zullen we gaan bouwen aan een toekomstgerichte geloofsgemeenschap waarin een ieder zich thuis voelt.”