Ontmoetingskerk Loosduinen gesloopt

Kerk Den Haag-Loosduinen stond al tien jaar leeg.

Na jarenlang leeg gestaan te hebben is de sloop van de voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk op de hoek van de Aaltje Noorderwierstraat en de Louis Davidsstraat in Den Haag (Loosduinen) vrijwel voltooid.

De voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk in Den Haag-Loosduinen.

De sloop werd afgesloten met het weghalen van het grote kruis. De predikant van de protestantse Abdijkerk in hetzelfde stadsdeel maakte van de gelegenheid gebruik om een plechtigheid te houden.

Op 23 februari 2023 werd het witte stalen kruis op de voormalige kerk uit elkaar gehaald. Dat gebeurde door telkens een stuk van het 24 meter hoge en 13 meter brede kruis af te slijpen. Ook werd de ‘eerste steen’ bij de hoofdingang van het oude kerkgebouw uit de muur geslepen. Samen met een stuk van het stalen kruis is dit naar de Abdijkerk gebracht waar beide een plek krijgen. ‘Voor ons is dit een heel verdrietig moment, het doet pijn. Er is hier getrouwd, gedoopt en er zijn feesten gevierd’, zei predikant Wietske Verkuyl van de protestantse gemeente.

De sloop van het kruis van de Ontmoetingskerk trok veel belangstelling (foto: Den Haag FM).

Toen de kerk tien jaar geleden gesloten werd was ook oud-kerkenraadslid Ger van Vliet daarbij aanwezig, net als nu bij de sloop van het vroegere bedehuis. Hij verklaarde dat het aantal kerkgangers in de loop van de jaren steeds minder werd waardoor de kerk te kostbaar werd voor de protestantse gemeente. Voor de kerkenraad bleef toen niets anders over dan met veel pijn en moeite keuzes te maken. Zo moest besloten worden om in 2013 acht Haagse kerken buiten gebruik te stellen, waaronder de voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk. ‘Het was een hechte gemeenschap en de sluiting heeft bij mensen heel veel pijn gedaan.’

Het kruis was in ieder geval beeldbepalend…

Ouderenwoningen.

Vele jaren was het niet duidelijk wat met de voormalige kerk gebeuren zou. De burgerlijke gemeente verbood aanvankelijk de sloop van de Ontmoetingskerk, omdat men het gebouw als een beeldbepalend stadsgezicht beschouwde. Het duurde dan ook lang voor er een vergunning was om de kerk af te breken en op die locatie een nieuw pand voor ouderen te bouwen. Dat gebeurde overigens tegen de zin van de buurtbewoners, die petities begonnen om de sloop te voorkomen. Uiteindelijk gaf de gemeente echter toch toestemming de kerk af te breken en op die locatie ouderenwoningen te bouwen. De bouw van de achtenzeventig ouderenwoningen begint vermoedelijk in mei 2023.