Nog voorradige boeken

Van de volgende boeken (geschreven door de redactie van GereformeerdeKerken.info) is nog een beperkte voorraad leverbaar. Belangstelling? Neem contact op met de redactie en u ontvangt per omgaande de benodigde gegevens. (De boeken over de tien Groninger gereformeerde wijkkerken en die over de Gereformeerde Kerken te Lutjegast en Marum zijn niet meer leverbaar).

Onlangs verschenen:
VAN AFSCHEIDING TOT WEDERKEER? 170 jaar geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 25 voorbeelden (1834-2004). – Inmiddels uitverkocht

Website - Boeken - 'Van Afscheiding'

Het boek is zwaar geïllustreerd, telt 317 pagina’s en is verdeeld in de volgende hoofdstukken (elk hoofdstuk begint met een inleiding over het betreffende tijdperk in de geschiedenis van de GKN):
Hoofdstuk 1 – De Afscheiding – 1.1 De Afscheiding te Meppel – 1.2 de instituering van de GK te Marum.
Hoofdstuk 2 – De Doleantie – 2.1 De Doleantie te Heeg – 2.2 De Doleantie te Groningen – 2.3 Dolerende kerkbouw te Groningen – 2.4 Doleantie te Oosterbierum – 2.5 De Doleantie te Gaastmeer – 2.6 De Doleantie te Oudega-Idzega – 2.7 De Doleantie te Oosterend (Frl.).
Hoofdstuk 3 – Voortgaand kerkelijk leven (1884-1893) – 3.1 Leven en werk van ds. J.W. Draijer (1851-1894) in vogelvlucht – 3.2 Verwikkelingen rond het ontstaan van de Chr. Geref. Gem. te De Krim (1886) – 3.3 De instituering van de Gereformeerde Kerk te Lutjegast (1893).
Hoofdstuk 4 – De Vereniging van 1892 en het ontstaan van de ‘voortgezette’ Chr. Gereformeerde Kerk – 4.1 Ineensmelting van ‘A’ en ‘B’ te Groningen – 4.2 Het ontstaan van de voortgezette Chr. Gereformeerde Kerk (1892) – 4.3 Het ontstaan van de Chr. Geref. Gem. te Suawoude (Frl.) in 1893 – 4.4 De voortgezette Chr. Geref. Gemeente te Groningen geïnstitueerd (1893) – 4.5 Een kijkje op Suawoude in 1899, of: hoe Christelijk Geref. Suawoude weer Gereformeerd wordt.
Hoofdstuk 5 – Over ‘de slang’ en ‘de bomen’ – de Zaak Geelkerken – 5.1 ‘Geelkerken’ in Lutjegast? – 5.2 De verstoorde geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Harkema-Opeinde.
Hoofdstuk 6 – Voortgaande groei van de GKN voor de Tweede Wereldoorlog. – 6.1 De bouw van de Oosterkerk te Groningen (1929) – De instituering van de Geref. Kerk te Helpman (1933).
Hoofdstuk 7 – De Vrijmaking (1944) – 7.1 De Vrijmaking te Helpman (28 september 1944).
Hoofdstuk 8 – Van flinke groei naar forse leegloop (1945-2004) in Groningen en elders – 8.1 Schematisch overzicht in jaartallen – 8.2 De ontwikkelingen in gereformeerd Groningen – 8.3 Het kerkelijk leven in gereformeerd Groningen (-Zuid) – 8.4 Historiografisch overzicht van de Gereformeerde Kerk(en) te Groningen – Enkele opmerkingen.
Hoofdstuk 9 – Gereformeerd en hervormd ‘Samen op Weg’. – 9.1 Historisch overzicht van het SoW-proces – 9.2 Van Afscheiding tot Wederkeer?’
Bronnen en literatuur
Register van personen en plaatsen.

De volgende boeken zijn nog zeer beperkt voorradig:

‘.. DIE VERENIGDE WAT GESCHEIDEN WAS…’. GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE MEPPEL (1835-2005).Inmiddels uitverkocht.

Onlangs werd het 380-pagina’s tellende boek over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Meppel gepubliceerd. Het beschrijft de geschiedenis vanaf het begin (de Afscheiding van 1834, in Meppel 1835) en zelfs van de periode daarvoor, namelijk van de tijd van de conventikels. Het verhaal loopt door tot en met de vereniging met de hervormde gemeente in 2005. In het boek zijn veel illustraties opgenomen evenals een register.

Website - Boeken - Meppel foto

GEREFORMEERDE EVANGELISATIE IN GRONINGEN EN DRENTHE (en in Fryslân)

Enige jaren geleden verscheen een boek over de geschiedenis van de evangelisatie van de Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen, onder de titel EEN GEHEEL BIJZONDER ARBEIDSVELD (Deel 1 in de Gereformeerde Evangelisatie Reeks). Het boek behandelt in 250 pagina’s de geschiedenis van het Deputaatschap voor de Evangelisatie van de Particuliere Synode en de geschiedenis van de evangelisatie in de plaatselijke Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen.

In 2013 verscheen deel 2 in de Gereformeerde Evangelisatie Reeks. Dit deel handelt in 345 pagina’s over de geschiedenis van de Evangelisatiearbeid van de Gereformeerde Kerken in de provincie Drenthe. De titel is VAAK WAS HET PLOEGEN OP ROTSEN. De opzet is net als in het eerste deel: zowel de algemene geschiedenis van het Deputaatschap voor de Evangelisatie in Drenthe als ook de plaatselijke Gereformeerde evangelisatie arbeid worden behandeld.

Deel 3 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks (over het evangelisatiewerk in de provincie Fryslân) zal hopelijk in 2016 kunnen verschijnen.

GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (GKN):

Zijn trouw is schild en pantser. Kerkgeschiedenismethode voor de basisschool, Kampen, 1984, 156 pp, geïll.

Zijn trouw

Om te blijven wat wij waren. Leven en werk van ds. J.W. Draijer (1851-1894), Groningen, 1993, 188 pp, geïll.

Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de (provinciale Groninger) ds. Th. Dellemanstichting voor gereformeerd maatschappelijk activeringswerk (1949-2004), Groningen, 2004, 146 pp., geïll.

Inventaris van de archieven van Deputaten Diaconaat en Samenleving van de Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen en van de ds. Th. Dellemanstichting voor gereformeerd maatschappelijk activeringswerk [met uitvoerige historische inleiding], Groningen, 2004, 73 pp, geïll.

Geschiedenis van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Drenthe (1836-2004) met Inventaris van het Archief. Assen, 2007, 110 pp, geïll.

Geschiedenis van het Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Samenlevingsopbouw en Jeugdwerk Drenthe De Karspel (PGSJ Drenthe) voorheen: Gereformeerd Sociaal Centrum Drenthe, 1954-2008, met Inventaris van het archief, Beilen, 2008, 134 pp, geïll.

Een geheel bijzonder arbeidsveld, De evangelisatie-arbeid der Particuliere Synode Groningen van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1878-2004), Groningen, 2010, 249 pp. (deel 1 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks), geïll.

Vaak was het ploegen op rotsen, De evangelisatiearbeid van de Particuliere Synode Drenthe van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1893-1993), Groningen, 344 pp. (deel 2 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks), geïll.

Voorheen en thans, 150 jaar Gereformeerd schoolonderwijs te Uithuizermeeden, 1855-2005. Uithuizermeeden, 2005, 216 pp., geïll.

VOORTGEZETTE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (vGKN) :

Bewust zelfstandig; bewust afhankelijk, Vijf jaar voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (2004-2009), Smilde, 2009, 79 pp, geïll. in kleur.

GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT):

Het vaste fondament, 87 jaar Noorderkerk te Groningen (1921-2008).Groningen, 2007, 184 pp., geïll.

Webiste - Boeken - Noorderkerk

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Groningen-Noord (en wat daaraan voorafging) met Inventaris van het Archief (1961-2007), Groningen, 2009, 134 pp., geïll.

Van Vrijmaking tot Kerksplitsing. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Groningen (1944-1961) met Inventaris van het Archief. Groningen. 2011, 103 pp., geïll.

Om de eenheid te versterken, Geschiedenis van de Classis Groningen der Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), 1944-2010, met Inventaris van het Archief. Groningen, 2011, 126 pp., geïll.

Pijler der Waarheid, 35 jaar Columnakerk in gereformeerd Groningen-West (1977-2012), Groningen, 2012, 146 pp, geïll.

Betamelijk en in goede orde, Geschiedenis van de Particuliere Synode Groningen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met Inventaris van het archief (1944-2010), Groningen, 2013, 130 pp., geïll.