Verschenen: ‘De jeugd vloog uit’

Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten.

Op 5 november2015 verscheen De jeugd vloog uit. Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten, geschreven door Paula (theoloog) en Jan (emeritus-hoogleraar van de UvA) van Cuilenburg (broer en zus).

De jeugd

De jeugd vloog uit. Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten geeft een geschiedenis weer van een gereformeerd gezin; een geschiedenis die exemplarisch is voor de ontzuiling in Nederland vanaf de jaren vijftig. De auteurs schetsen aan de hand van hun eigen familie en hun levensbeschouwelijke ontwikkeling een beeld van de gereformeerde cultuur, waarbij hun geloofsbeleving centraal staat. Uiteindelijk hebben de leden van het van oorsprong calvinistische gezin een andere overtuiging gevonden: van orthodox gereformeerd naar vrijzinnig, katholiek, agnostisch, boeddhistisch en seculier.

De jeugd vloog uit geeft een doorkijkje in de naoorlogse gereformeerde geloofstraditie. Daarbij betreffen de auteurs ook hoe Nederland de voorbije decennia maatschappelijk en godsdienstig veranderde. Veel van oorsprong gereformeerd lezers , of zij die een vergelijkbare geloofsweg hebben afgelegd, zullen zich zeker herkennen in dit vlot geschreven boek en wellicht hun eigen levensgeschiedenis beter kunnen duiden, zo schrijft de uitgever, Damon, te Budel. ISBN 9789460362170