Gereformeerde Kerk Niezijl (Gr.) te koop

De gereformeerde kerk in het Groningse dorp Niezijl staat sinds enige tijd te koop.

De pas gesloten gereformeerde kerk te Niezijl (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
De pas gesloten gereformeerde kerk te Niezijl (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Gereformeerde Kerk te Niezijl werd op 21 november 1850 gesticht, door onderlinge samenwerking van Gereformeerde Kerken in de omgeving. Op een bijeenkomst op donderdag 14 november 1850 kwamen in het huis van H.A. van Wijk aan de Trekweg te Niezijl, vertegenwoordigers van drie betrokken kerken bij elkaar. Ds. F. Strik (1811-1889) was aanwezig met de ouderlingen R. Hamming en P.K. Radema uit Burum (Frl.), ds. G.J. Raidt (1788-1876) met ouderling D. van Til namens de kerk van Enumatil, en ouderling P.D. Franssens van de kerk te Ezinge. Elk van deze drie kerken ging akkoord met de plannen om in Niezijl een zelfstandige Gereformeerde Kerk te institueren.  Daartoe stonden deze kerken een deel van hun grondgebied af. De Gereformeerde kerk te Burum zou de leden uit de dorpen Grijpskerk, Kommerzijl en Niezijl afstaan, de Gereformeerde Kerk te Ezinge die uit het dorp Niehove, en de Gereformeerde Kerk van Enumatil die uit Noordhorn.

Een week later, op donderdag 21 november 1850, kwam de gemeente voor het eerst bijeen. ‘Er is toen gePredikt door leeraar Fr. Strik uit Mallagie 3 : vers 18 En na de Predikasi is men overgaan tot stemmen van Een Kerke Raad met voorafgaande Psalmgezang En gebed door Leeraar Raidt En de Leeden die met meerderheid Van stemen vercoosen zijn als ouderlingen Jan Jans Elema En F.K. Doornbos diakens H.A. van Wijk en K.L. Lanstra.’

Het interieur van de 'huidige' gereformeerde kerk te Niezijl (foto: Reliwiki).
Het interieur van de ‘huidige’ gereformeerde kerk te Niezijl (foto: Reliwiki).

De gemeente was daarmee geïnstitueerd met leden die over een groot gebied verspreid woonden. De noordelijke grens van de pas geïnstitueerde Gereformeerde Kerk van Niezijl was het Reitdiep; de westgrens het Munnekezijlsterdiep, de zuidgrens liep door het Hoendiep en de oostgrens liep tussen Oldehove en Niehove en tussen Den Ham en Noordhorn.

Literatuur:

H. Bouma, Des Heren Roemrijke daden. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Niezijl 1850-1925. Niezijl, 1977