Verschenen: ‘Lokale Vrijmakingen: waarom eigenlijk?’

Onlangs verscheen bij uitgeverij Profiel in het Groningse Bedum het boekje Lokale Vrijmakingen: waarom eigenlijk? Het is geschreven door de Groningse vrijgemaakt-gereformeerde emeritus-predikant dr. L.J. Joosse.

Joosse

In zijn voorwoord geeft de predikant de opbouw van het boekje weer. Allereerst wijst de auteur er op dat er drie ‘schok- of tijdsgolven’ te onderscheiden zijn in de plaatselijke Vrijmakingen: in 1944 op 76 plaatsen, in 1945 op 149 plaatsen, in 1946 op 63 plaatsen (in hoofdstuk 9 staat de precieze lijst). ‘Gerekend naar de spreiding in plaats en tijd ging het om Vrijmakingen. Steekproefsgewijs bespreken we lokale gebeurtenissen in dorpen en steden vanuit thema’s die mensen bezighielden: kinderdoop, preken, oorlogsconflict, voorlichting, kerkbreuk, gemeenschap en een zoektocht naar geloofseenheid. Met een omgekeerde verrekijker speuren we naar plaatselijke details. Dat levert een uniek overzicht van wat dorpen en steden beleefden waar met name jongeren vrijgemaakt werden.’

De hoofdstukken zijn als volgt getiteld:  1. Preken: wat zeg je wel of niet? 2. Benauwde tijden. 3. ‘Hete hoofden’-strijd? 4. Gemeente, wat ben je? 5. Hoe heilig is een synode? 6. Zoektocht naar eenheid? 7. Vrijmakingen: werk van God?  8. Oud of nieuw onderdak? 9. Spreiding van vrijmakingen.

Het boekje telt 96 pagina’s; het bevat geen illustraties.

Hoewel het boekje geschreven is vanuit vrijgemaakt-gereformeerd perspectief, maar met enige kritische zin, is het overzicht ook voor  belangstellenden uit de GKN interessant.

ISBN: 978 90 5294 594 1